KEGG   ENZYME: 5.3.2.6Help
Entry
EC 5.3.2.6                  Enzyme                                 

Name
2-hydroxymuconate tautomerase;
4-oxalocrotonate tautomerase (misleading);
4-oxalocrotonate isomerase (misleading);
cnbG (gene name);
praC (gene name);
xylH (gene name)
Class
Isomerases;
Intramolecular oxidoreductases;
Interconverting keto- and enol-groups
BRITE hierarchy
Sysname
(2Z,4E)-2-hydroxyhexa-2,4-dienedioate keto---enol isomerase
Reaction(IUBMB)
(2Z,4E)-2-hydroxyhexa-2,4-dienedioate = (3E)-2-oxohex-3-enedioate
Reaction(KEGG)
(other) R03966 R05389
Show
Substrate
(2Z,4E)-2-hydroxyhexa-2,4-dienedioate
Product
(3E)-2-oxohex-3-enedioate
Comment
Involved in the meta-cleavage pathway for the degradation of phenols, modified phenols and catechols. The enol form (2Z,4E)-2-hydroxyhexa-2,4-dienedioate is produced as part of this pathway and is converted to the keto form (3E)-2-oxohex-3-enedioate by the enzyme [6]. Another keto form, (4E)-2-oxohex-4-enedioate (4-oxalocrotonate), was originally thought to be produced by the enzyme [1,2] but later shown to be produced non-enzymically [5].
History
EC 5.3.2.6 created 2012
Pathway
Benzoate degradation
Dioxin degradation
Xylene degradation
Metabolic pathways
Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K01821  
4-oxalocrotonate tautomerase
Genes
ECO: 
b1461(pptA)
ECJ: 
JW1456(ydcE)
ECD: 
EBW: 
BWG_1284(pptA)
ECE: 
Z2252(ydcE)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_1944(ydcE)
ELX: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_1650(pptA)
ELH: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_01419(ydcE)
EBD: 
EKO: 
EDH: 
EDJ: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m1589(pptA)
ELL: 
WFL_07775(pptA)
ELP: 
EBL: 
ECD_01419(pptA)
EBE: 
B21_01431(pptA)
ECOA: 
ECOL: 
ECOO: 
ECOH: 
EFE: 
EFER_1475(ydcE)
EAL: 
SSN: 
SSON_1664(ydcE)
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_21130(pptA)
KPN: 
KPU: 
KP1_2955(ydcE)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
GQU: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAX: 
LAZ: 
LEF: 
EBF: 
YPE: 
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YPP: 
YPG: 
YPT: 
YPH: 
YPW: 
CH59_1937(dmpI)
YPJ: 
CH55_2669(dmpI)
YPV: 
BZ15_3716(dmpI)
YPL: 
CH46_1068(dmpI)
YPS: 
YPO: 
BZ17_2756(dmpI)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_2565(dmpI)
YPU: 
BZ21_3182(dmpI)
YPR: 
BZ20_2262(dmpI)
YPC: 
BZ23_3457(dmpI)
YPF: 
BZ19_3317(dmpI)
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_3669(dmpI)
YET: 
CH48_1514(dmpI)
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
AT01_2618(dmpI)
YFR: 
AW19_3392(dmpI)
YIN: 
CH53_1620(dmpI)
YKR: 
CH54_2398(dmpI)
YRO: 
CH64_2468(dmpI)
YRU: 
BD65_2092(dmpI)
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMW: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ECA: 
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
BGJ: 
ETA: 
EBI: 
PAO: 
PAGC: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBV: 
XNE: 
XNM: 
XDO: 
XPO: 
XHO: 
MMK: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
HPR: 
MVR: 
ASU: 
AEU: 
AAZ: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XFA: 
XFH: 
XPE: 
SLM: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4908(xylH)
LEM: 
SNJ: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
LRZ: 
VNI: 
VCY: 
VCT: 
VFL: 
VGA: 
PAP: 
PRE: 
PPSE: 
PCQ: 
PPU: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUD: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PFL: 
PFL_2653(dmpI)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_2702(dmpI)
PFO: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSC: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PALK: 
PRH: 
PSEM: 
PSEC: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
ANO: 
ACD: 
ACV: 
AHL: 
MOI: 
MBL: 
SDN: 
CPS: 
CPS_2671(dmpI)
PBW: 
PRR: 
PSPO: 
MAQ: 
MAD: 
HP15_1117(nahJ) HP15_4038(nahJ)
MBS: 
MSR: 
MLQ: 
MSQ: 
LAL: 
MVS: 
MMT: 
CYQ: 
Q91_0512(nahJ)
CZA: 
CYY: 
BLEP: 
MPUR: 
HHC: 
TGR: 
EBS: 
HNA: 
HAZ: 
WOC: 
HCH: 
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HCO: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
HAA: 
CMAI: 
ADI: 
APAC: 
AXE: 
MPC: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
OME: 
TAU: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
GAP: 
FPP: 
GBI: 
TBN: 
SEDS: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NSI: 
VFF: 
CVC: 
LHK: 
PSE: 
AQL: 
RSO: 
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2763(h16_A2763) H16_A3184(h16_A3184) H16_B0550(h16_B0550)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_1983(xylH) CR3_3493(xylH)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_4830(xylH) DM39_5987(dmpI)
BCEW: 
DM40_4654(dmpI)
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
BMUL: 
NP80_4597(dmpI)
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
AK34_3806(dmpI)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_5459(dmpI)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGP: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
RFR: 
RSB: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
MPT: 
HAR: 
MMS: 
JAG: 
GJA_234(dmpI) GJA_2469(dmpI)
JAB: 
JSV: 
HHT: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MASW: 
MASS: 
OFO: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
BBAY: 
PBH: 
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo0131(dmpI) azo1860 azo2429(nahJ)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
THK: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_625(dmpI)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
KHP_0862(dmpI)
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HAC: 
Hac_1337(Hac_prophage_I_orf4)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HHM: 
WSU: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJI: 
CJM: 
CJS: 
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CVO: 
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CCUN: 
CLX: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
GSU: 
GSK: 
GME: 
GUR: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
PACE: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAF: 
DPG: 
DAS: 
DPI: 
DEJ: 
DBA: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DML: 
DAT: 
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MSD: 
CCX: 
CFUS: 
SCU: 
SAMY: 
DTI: 
SFU: 
BBA: 
Bd3685(yhhW)
BBAT: 
Bdt_3586(yhhW)
EAA: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ATU: 
ARA: 
ATA: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHT: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
OAN: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOS: 
BVV: 
BGR: 
BAUS: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MAQU: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HMC: 
RVA: 
DEQ: 
RHZ: 
MBRY: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
CCR: 
CCS: 
CMB: 
CBOT: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RDE: 
PDE: 
PAMI: 
PCON: 
PSF: 
PGL: 
PGD: 
PPIC: 
LMD: 
CID: 
CEH: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
SUAM: 
PABY: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
SAL: 
SPHK: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SPHQ: 
SWI: 
STAX: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPHD: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
RDI: 
ERY: 
AEP: 
CNA: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
ATO: 
RGI: 
ROS: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
MAGQ: 
NAO: 
MAI: 
MICA_1922(xylH)
MAN: 
BSU: 
BSU37540(ywhB)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_3659(ywhB)
BSP: 
BLI: 
BLD: 
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_3604(ywhB)
BAMN: 
BASU_3380(ywhB)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_3580(ywhB)
BAZ: 
BQL: 
LL3_03891(ywhB)
BXH: 
BQY: 
MUS_4125(ywhB)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_4405(ywhB)
BMYC: 
BMYO: 
BTY: 
BCL: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BGI: 
BXI: 
BHK: 
BBEV: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
AXL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
TAP: 
VIG: 
LAO: 
FPN: 
FAR: 
APAK: 
BSE: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAHV_1351(graC)
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAC: 
SACOL1399(dmpI)
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SAAV_1343(dmpI)
SUU: 
SUV: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
MS7_1320(ywhB)
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SERP0934(dmpI)
SEPP: 
SEPS: 
SHA: 
SHH: 
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SPSE_1408(dmpI)
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
MCAK: 
MACR: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
BBE: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPOL: 
PMQ: 
PMW: 
PSAB: 
PDU: 
PAEE: 
PBJ: 
PPEO: 
PNP: 
PBV: 
PXL: 
PDH: 
ASOC: 
CB4_02454(dmpI)
AAC: 
AAD: 
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
LLA: 
L168282(xylH)
LLK: 
LLKF_0553(xylH)
LLT: 
LLS: 
lilo_0461(xylH)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
llmg_0546(xylH)
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
LLJ: 
LG36_0500(xylH)
LGR: 
LGV: 
LPK: 
SPY: 
SPZ: 
SPM: 
SPG: 
SPS: 
SPH: 
SPI: 
SPJ: 
SPK: 
SPF: 
SPA: 
SPB: 
STG: 
SOZ: 
STZ: 
STX: 
SPYA: 
A20_0899c(xylH)
SPYH: 
SPN: 
SP_1017(xylH)
SPD: 
SPD_0903(xylH)
SPR: 
spr0921(xylH)
SPW: 
SPCG_0996(xylH)
SPX: 
SNE: 
SPV: 
SNM: 
SJJ: 
SPP: 
SNT: 
SNC: 
SNB: 
SNP: 
SNI: 
SNV: 
SNX: 
SND: 
SNU: 
SPNG: 
SPNE: 
SPNU: 
SPNM: 
SPNO: 
SPNN: 
SAG: 
SAG1079(xylM)
SAN: 
SAK: 
SGC: 
SAGS: 
SAGL: 
SAGM: 
SAGI: 
SAGR: 
SAGP: 
SAGC: 
SAGT: 
SAGE: 
SAGG: 
SAGN: 
SMU: 
SMC: 
SMJ: 
SMUT: 
SMUA: 
STC: 
str1128(xylH)
STL: 
stu1128(xylH)
STE: 
STN: 
STU: 
STW: 
STHE: 
STHS: 
SSA: 
SSA_1150(xylH)
SSB: 
SSU: 
SSV: 
SSI: 
SSS: 
SST: 
SSF: 
SSK: 
SSQ: 
SSW: 
SUI: 
SUO: 
SRP: 
SUP: 
SSUS: 
SSUT: 
TL13_0975(xylH)
SSUI: 
SSUY: 
SGO: 
SEZ: 
SEQ: 
SEZO: 
SEQU: 
SEU: 
SUB: 
SDS: 
SDG: 
SDC: 
SDQ: 
SGA: 
SGG: 
SGT: 
SMB: 
smi_1130(xylH)
SOR: 
SOR_1057(xylH)
STK: 
STB: 
SCP: 
SCF: 
SSR: 
STF: 
STJ: 
STRS: 
SSAH: 
STD: 
SMN: 
SIF: 
Sinf_0835(xylM)
SIB: 
SIR_0785(xylH)
SIU: 
SII_0799(xylH)
SANG: 
SAIN_0932(xylH)
SANS: 
SCG: 
SCI_0912(xylH)
SCON: 
SCRE_0840(xylH)
SCOS: 
SCR2_0840(xylH)
SOI: 
SIK: 
SIQ: 
SIO: 
SIZ: 
SLU: 
SIG: 
SIP: 
STV: 
SPAT: 
LPL: 
lp_1712(xylH)
LPJ: 
JDM1_1441(xylH)
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LJO: 
LJF: 
LJH: 
LJN: 
LAC: 
LBA1342(xlyH)
LAI: 
LAD: 
LAF: 
SD55_1331(xlyH)
LSA: 
LSL: 
LSJ: 
LDB: 
LBU: 
LDE: 
LDL: 
LBR: 
LBK: 
LCA: 
LPQ: 
LPI: 
LPAP: 
LCB: 
LCZ: 
LCS: 
LCE: 
LCW: 
LCL: 
LCX: 
LGA: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LRT: 
LRR: 
LHE: 
LHL: 
LHR: 
LHV: 
LHH: 
LHD: 
LFE: 
LFF: 
LRH: 
LGG_01506(nahJ)
LRG: 
LRL: 
LRA: 
LRHK_1507(ywhB)
LRO: 
LRC: 
LCR: 
LAM: 
LAY: 
LBH: 
LBN: 
LKE: 
LRM: 
LHO: 
LMU: 
LGN: 
LKO: 
LHI: 
LKU: 
LGL: 
LPX: 
LOR: 
LPAR: 
LPD: 
LJE: 
LCU: 
LCT: 
LBT: 
LCV: 
LAH: 
LAMY: 
LAGL: 
LZY: 
PPE: 
PPEN: 
PCE: 
PECL_1028(ywhB)
PDM: 
PACI: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFS1_2265(xylH)
EFN: 
EFQ: 
DR75_1551(dmpI)
EFC: 
EFAU: 
EFU: 
EFM: 
EFT: 
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
ESS: 
VTE: 
VPI: 
OOE: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LCK_01123(xylH)
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WKO: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
AUR: 
AUN: 
ACG: 
CRN: 
CML: 
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
CBEI: 
CKR: 
CCB: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CACE: 
CCK: 
CTYK: 
CFM: 
CTH: 
CTX: 
RUK: 
CCL: 
BPB: 
CSO: 
STH: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DAE: 
DKU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
TMR: 
SAY: 
SAP: 
IBU: 
TWI: 
CHY: 
TNR: 
MAS: 
AAR: 
HHL: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MAV: 
MIT: 
MIA: 
MSA: 
MYE: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
CHN: 
CTER: 
CGY: 
CGV: 
CSTR: 
NFA: 
NFR: 
NBR: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
ROP: 
ROA: 
RPY: 
RAV: 
RRZ: 
RHU: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
SRT: 
DTM: 
SCO: 
SCO4682(SCD31.07)
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
STRE: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
SAMB: 
SPRI: 
SCX: 
STRF: 
SRN: 
SLC: 
SGS: 
SLS: 
SPLU: 
STRD: 
SAUO: 
SSIA: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
KAU: 
CUM: 
CRY: 
ARE: 
ARH: 
ARW: 
ARQ: 
ACH: 
GAR: 
KFV: 
LMOI: 
IDO: 
ICA: 
JTE: 
KFL: 
NDA: 
TCU: 
NOA: 
FAL: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
AOI: 
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEA: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHG: 
ALL: 
STP: 
SAQ: 
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
AEY: 
CMP: 
LEN: 
PSEU: 
HAO: 
CYT: 
ANA: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
NCN: 
PLP: 
DEW: 
DFO: 
Dform_00948(praC|xylH)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
TRO: 
DSW: 
TTJ: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TBC: 
RBA: 
PBS: 
PLH: 
GES: 
PBOR: 
PHM: 
TSU: 
LIC: 
LIS: 
LAJ: 
TPX: 
ABA: 
TRS: 
SUS: 
STR: 
TAI: 
ACO: 
TLI: 
AMO: 
CPOR: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BSA: 
BDO: 
BDH: 
PARY: 
CPI: 
NKO: 
FLN: 
PSTY: 
SHT: 
CHU: 
CHU_1584(dmpI)
FJO: 
FJG: 
FPSZ: 
FIN: 
CIH: 
CHH: 
CHRY: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
FSI: 
NMV: 
CTHI: 
MFE: 
MJH: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MMAK: 
MMAO: 
MVN: 
MBAK: 
MHOR: 
MHU: 
MEM: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
RCI: 
RCIX321(dmpI-1) RCIX875(dmpI-2) RCIX959(dmpI-3)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
mru_1045(dmpI)
MEB: 
Abm4_0205(dmpI)
MMIL: 
sm9_0284(dmpI1) sm9_0884(dmpI2)
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_0335(dmpI1) BRM9_0752(dmpI2) BRM9_1053(dmpI3)
MFI: 
MCUB: 
AFU: 
AFG: 
FPL: 
TSI: 
THE: 
TLT: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TGG: 
TSL: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
TAG: 
IAG: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NBV: 
T478_1357(dmpI)
TAH: 
NDV: 
KCR: 
BARC: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Whitman, C.P., Aird, B.A., Gillespie, W.R. and Stolowich, N.J.
  Title
Chemical and enzymatic ketonization of 2-hydroxymuconate, a conjugated enol.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 3154-3162.
Reference
2
  Authors
Whitman, C.P., Hajipour, G., Watson, R.J., Johnson, W.H., Jr., Bembenek, M.E. and Stolowich, N.J.
  Title
Stereospecific ketonization of 2-hydroxymuconate by 4-oxalocrotonate tautomerase and 5-(carboxymethyl)-2-hydroxymuconate isomerase.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 114 (1992) 10104-10110.
Reference
3  [PMID:8547259]
  Authors
Subramanya HS, Roper DI, Dauter Z, Dodson EJ, Davies GJ, Wilson KS, Wigley DB
  Title
Enzymatic ketonization of 2-hydroxymuconate: specificity and mechanism investigated by the crystal structures of two isomerases.
  Journal
Biochemistry. 35 (1996) 792-802.
Reference
4  [PMID:8547260]
  Authors
Stivers JT, Abeygunawardana C, Mildvan AS, Hajipour G, Whitman CP, Chen LH
  Title
Catalytic role of the amino-terminal proline in 4-oxalocrotonate tautomerase: affinity labeling and heteronuclear NMR studies.
  Journal
Biochemistry. 35 (1996) 803-13.
  Sequence
Reference
5  [PMID:17902707]
  Authors
Wang SC, Johnson WH Jr, Czerwinski RM, Stamps SL, Whitman CP
  Title
Kinetic and stereochemical analysis of YwhB, a 4-oxalocrotonate tautomerase homologue in Bacillus subtilis: mechanistic implications for the YwhB- and 4-oxalocrotonate tautomerase-catalyzed reactions.
  Journal
Biochemistry. 46 (2007) 11919-29.
  Sequence
[bsu:BSU37540]
Reference
6  [PMID:19717587]
  Authors
Kasai D, Fujinami T, Abe T, Mase K, Katayama Y, Fukuda M, Masai E
  Title
Uncovering the protocatechuate 2,3-cleavage pathway genes.
  Journal
J. Bacteriol. 191 (2009) 6758-68.
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system