KEGG   ENZYME: 6.3.5.10Help
Entry
EC 6.3.5.10                 Enzyme                                 

Name
adenosylcobyric acid synthase (glutamine-hydrolysing);
CobQ;
cobyric acid synthase;
5'-deoxy-5'-adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase;
Ado-cobyric acid synthase [glutamine hydrolyzing]
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Carbon-nitrogen ligases with glutamine as amido-N-donor
BRITE hierarchy
Sysname
adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase (ADP-forming)
Reaction(IUBMB)
4 ATP + adenosylcobyrinic acid a,c-diamide + 4 L-glutamine + 4 H2O = 4 ADP + 4 phosphate + adenosylcobyric acid + 4 L-glutamate [RN:R05225]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
adenosylcobyrinic acid a,c-diamide [CPD:C06506];
L-glutamine [CPD:C00064];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
adenosylcobyric acid [CPD:C06507];
L-glutamate [CPD:C00025]
Comment
Requires Mg2+. NH3 can act instead of glutamine. This enzyme catalyses the four-step amidation sequence from cobyrinic acid a,c-diamide to cobyric acid via the formation of cobyrinic acid triamide, tetraamide and pentaamide intermediates.
History
EC 6.3.5.10 created 2004
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K02232  
adenosylcobyric acid synthase
Genes
STY: 
STY2222(cbiP)
STT: 
t0855(cbiP)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2019(cbiP)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0852(cbiP)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1696(cbiP)
SEC: 
SCH_2027(cbiP)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A2354(cobQ)
SEG: 
SG2043(cbiP)
SEL: 
SPUL_0881(cbiP)
SEGA: 
SET: 
SEN2017(cbiP)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
ENR: 
ENF: 
KPN: 
KPN_03184(cbiP)
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPK_0932(cobQ)
KPO: 
KPR: 
KPR_1851(cobQ)
KPJ: 
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
ROD_21041(cobQ)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KIN: 
LAZ: 
EBF: 
YEN: 
YE2711(cbiP)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_2058(cobQ)
YET: 
CH48_3173(cobQ)
YEF: 
YEE: 
YAL: 
AT01_4056(cobQ)
YFR: 
AW19_741(cobQ)
YIN: 
CH53_3388(cobQ)
YKR: 
CH54_921(cobQ)
YRO: 
CH64_101(cobQ)
YAK: 
SFW: 
SFG: 
BGJ: 
PLU: 
plu2987(cbiP)
PAY: 
PAU_01613(cobQ)
PTT: 
XBO: 
XBV: 
XBW1_1574(cobQ)
XNE: 
XNM: 
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1848(cbiP1)
ETD: 
ETE: 
ETEE_3895(cobQ) ETEE_4047(cobQ)
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_3398(cobQ)
XCV: 
XCV3317(cobQ)
XAC: 
XAC3188(cobQ)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_3103(cobQ)
XAO: 
XVE: 
XPE: 
XPH: 
XppCFBP6546_18105(XppCFBP6546P_18105)
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_4085(cobQ)
LEM: 
LEN_1115(cobQ)
FAU: 
DJI: 
DJA: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV2_0330(cobQ)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_A0289(cobQ)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRB0991(RS02759)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PA1277(cobQ)
PAEV: 
N297_1317(cobQ)
PAEI: 
N296_1317(cobQ)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_1314(cobQ)
PAEO: 
M801_1316(cobQ)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_1588(cobQ)
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PP_1677(cobQ)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3645(cobQ)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40940(cobQ)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4426(cobQ)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
OU5_5266(cobQ)
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PST_1297(cobQ)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_1572(cobQ)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
ACI: 
ACIAD1071(cobQ)
SON: 
SO_1038(cobQ)
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0659(cobQ)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
CPS_3655(cobQ)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa2564(cobQ)
PAT: 
PSM: 
PSM_A2544(cobQ)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0222(cobQ)
MBS: 
MPQ: 
MLQ: 
GAG: 
GPS: 
PSY: 
MVS: 
MVIS_3412(cobQ)
CJA: 
CJA_3773(cobQ)
CEB: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
SPOI: 
ZAL: 
OSG: 
MAGA: 
HJA: 
MCA: 
MCA2304(cobQ)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
MEJ: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3489(cobQ_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_00962(cobQ)
HEL: 
HELO_1844(cobQ)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_1070(cobQ)
EME: 
CEM_292(cobQ)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_2365(cobQ)
ADI: 
B5T_04137(cobQ)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
GSN: 
OME: 
TAU: 
OCE: 
ZDF: 
SDF: 
GBI: 
SEDS: 
TTC: 
GPB: 
VFF: 
CVI: 
CV_1576(cobQ)
CVC: 
CHRO: 
PSE: 
NH8B_1846(cobQ)
AQL: 
RSO: 
RSc2390(cobQ)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A2961(cbiP)
CNC: 
RME: 
Rmet_2778(cobQ)
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_0451(cbiP)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMA0697(cobQ)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_2057(cobQ)
BMAE: 
DM78_1276(cobQ)
BMAQ: 
DM76_2032(cobQ)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_469(cobQ)
BMAZ: 
BM44_1546(cobQ)
BMAB: 
BM45_1109(cobQ)
BPS: 
BPSL0987(cobQ)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_1048(cobQ)
BPSM: 
BBQ_2459(cobQ)
BPSU: 
BBN_2583(cobQ)
BPSD: 
BBX_2992(cobQ)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
DR55_145(cobQ)
BPSA: 
BBU_1193(cobQ)
BPSO: 
X996_3213(cobQ)
BUT: 
X994_1747(cobQ)
BTE: 
BTH_I0844(cobQ)
BTQ: 
BTQ_862(cobQ)
BTJ: 
BTJ_1579(cobQ)
BTZ: 
BTL_2848(cobQ)
BTD: 
BTI_2841(cobQ)
BTV: 
BTHA_3064(cobQ)
BTHE: 
BTN_1855(cobQ)
BTHM: 
BTRA_3173(cobQ)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_3053(cobQ)
BOK: 
DM82_420(cobQ)
BOC: 
BG90_603(cobQ)
BVI: 
BVE: 
AK36_1462(cobQ)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL2656(cobQ)
BCEN: 
DM39_2534(cobQ)
BCEW: 
DM40_83(cobQ)
BCEO: 
I35_2516(cobQ)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_2518(cobQ)
BMUL: 
NP80_2590(cobQ)
BCT: 
BCED: 
DM42_2622(cobQ)
BCEP: 
BDL: 
AK34_634(cobQ)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_2437(cobQ)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_262(cobQ)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_640(cobQ)
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_2978(cobQ)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
DR64_1195(cobQ)
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
OI25_723(cobQ)
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PFG: 
PNR: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
BSY15_6(cobQ)
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
OTO: 
LIM: 
HYR: 
HYB: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A2304(copQ) Mpe_B0518(cobQ)
HAR: 
HEAR0970(cobQ)
MMS: 
mma_1101(cobQ)
JAG: 
GJA_4447(cobQ)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
RGE: 
RGE_15080(cobQ) RGE_44400(cobQ) RGE_44410(cobQ)
RBN: 
RDP: 
PKT: 
RGU: 
PBH: 
NII: 
NCO: 
SHD: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0151(cobQ)
MEU: 
SULF: 
EBA: 
ebA3690(cobQ)
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
AZA: 
AZKH_4148(cbiP_cobQ)
AZI: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
THK: 
APP: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_1546(cbiP)
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
SLH: 
GSU: 
GSU2992(cbiH_cbiP)
GSK: 
KN400_2935(cbiH_cbiP)
GME: 
Gmet_0485(cbiH_cbiP)
GUR: 
GBM: 
Gbem_3539(cbiH_cbiP)
GEO: 
Geob_0038(cbiH_cbiP)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
PPD: 
DES: 
DSOUD_0630(cbiH_cbiP)
DEU: 
DVU: 
DVU0816(cobQ)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DGG: 
DGI_3204(cobQ)
DFI: 
DEF: 
DAK: 
DPR: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
MSD: 
CFUS: 
SCL: 
sce0210(cbiP)
SCU: 
DAO: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
HOE: 
AAK: 
PHT: 
SME: 
SMc04309(cobQ)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
BSY16_781(cobQ)
SAME: 
SINO: 
EAD: 
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu2808(cbiP)
ARA: 
Arad_2802(cobQ)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_2571(cbiP)
AGR: 
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL2836(cobQ)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_3115(cobQ)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
DK63_738(cobQ)
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
DK62_116(cobQ)
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
DK55_1307(cobQ)
BABR: 
DO74_584(cobQ)
BABT: 
DK49_1063(cobQ)
BABB: 
DK48_813(cobQ)
BABU: 
DK53_1290(cobQ)
BABS: 
DK51_170(cobQ)
BABC: 
DO78_1211(cobQ)
BMS: 
BR1311(cobQ)
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
DK67_987(cobQ)
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BOV_1274(cobQ)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
DK60_1350(cobQ)
BCAS: 
BMR: 
BMI_I1324(cobQ)
BPP: 
BPI_I1363(cobQ)
BPV: 
DK65_69(cobQ)
BCET: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
DR92_1360(cobQ)
OPS: 
OCH: 
BJA: 
bll3259(cbiP)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO4913(cobQ)
BBT: 
BBta_3138(cobQ)
BRS: 
S23_47450(cbiP)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0718(cobQ1) RPA2096(cobQ2)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
BOP: 
BOS: 
BSY19_478(cobQ)
BVV: 
BAPI: 
XAU: 
AZC: 
AZC_2258(cobQ)
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI5776(cobQ1)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
MOC_1846(cobQ)
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
BN69_2842(cobQ)
MBRY: 
MTW: 
AUA: 
HCI: 
HCT: 
HCC: 
MCG: 
THD: 
HDI: 
HDIA_3409(cobQ)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CMB: 
SIL: 
SPO1242(cobQ)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSP_0796(cobQ)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_2180(cobQ)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
Dshi_2096(cobQ)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_08250(cobQ)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
NHU_00529(cobQ) NHU_02596(cobQ3) NHU_02597(cobQ2)
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HNE: 
HNE_2169(cobQ)
HBA: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SGI: 
SGRAN_4151(cobQ2)
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SSAN: 
SPAN: 
SKR: 
SPLK: 
SPKC: 
SPHD: 
SJP: 
SCH: 
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
CIJ: 
BLAS: 
RDI: 
EFV: 
CNA: 
CMAN: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
AMV: 
GDI: 
GDI0034(cobQ)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_2738(cobQ)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0321(cobQ)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_1221(cobQ)
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_1357(cobQ)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
MAES: 
MFN: 
BHA: 
BH1591(cobQ)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_2935(cbiP)
BMD: 
BMD_2964(cbiP)
BMH: 
BMEG: 
BG04_5465(cobQ)
BACI: 
BIF: 
BMET: 
BACO: 
BEO: 
BSJ: 
BON: 
BFX: 
BWH: 
BHK: 
BKW: 
BKO: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GTNG_1684(cbiP)
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
GFC28_872(cobQ)
AAMY: 
ANL: 
GFC29_754(cobQ)
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIL: 
VNE: 
LAO: 
APAK: 
LMO: 
lmo1208(cbiP)
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_1213(cbiP)
LML: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMON_1201(cbiP)
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
lwe1165(cbiP)
LSG: 
lse_1087(cbiP)
LIV: 
LIV_1139(cbiP)
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1262(cbiP)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
PAEN: 
PAEQ: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_1529(cobQ)
PPEO: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_00858(cobQ)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PFAE: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
SSA: 
SIP: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
LGN: 
LPD: 
PCE: 
PECL_1418(cbiP)
AUR: 
AUN: 
CAC: 
CA_C1374(cbiP)
CAE: 
SMB_G1397(cobQ)
CAY: 
CEA_G1388(cbiP)
CPE: 
CPF: 
CPF_1300(cobQ)
CPR: 
CPR_1119(cobQ)
CTC: 
CTC_00720(cbiP)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO0914(cbiP)
CBA: 
CLB_0954(cobQ)
CBH: 
CLC_0968(cobQ)
CBY: 
CLM_1061(cobQ)
CBL: 
CLK_0351(cobQ)
CBK: 
CLL_A2917(cobQ)
CBB: 
CLD_3646(cobQ)
CBI: 
CLJ_B0964(cobQ)
CBN: 
CbC4_1387(cobQ)
CBT: 
CLH_2659(cobQ)
CBF: 
CLI_1000(cobQ)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKL_0721(cbiP)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CAH: 
CLT: 
CBV: 
U729_238(cobQ) U729_2762(cobQ)
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
GFE: 
CCE: 
CCL: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
BYL: 
RTO: 
BHAN: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
CSO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
PSOR: 
STH: 
SLP: 
DSY: 
DSY4062(cobQ)
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_0958(CobQ)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
HM1_2397(cobQ)
EEL: 
ELM: 
AWO: 
SAY: 
TPY_2790(cobQ)
SAP: 
IBU: 
FPLA: 
EUU: 
BPRM: 
TTE: 
TTE0376(CobQ)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_0769(cobQ)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
MAS: 
NTH: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
MED: 
SSG: 
SRI: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MTU: 
Rv0255c(cobQ1)
MTV: 
MTC: 
MT0268(cobQ-1)
MRA: 
MRA_0264(cobQ1)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0272(cobQ1)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0255c(cobQ1)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MTUT: 
HKBT1_0272(cobQ1)
MTUU: 
HKBT2_0272(cobQ1)
MTQ: 
HKBS1_0272(cobQ1)
MBO: 
MBB: 
BCG_0293c(cobQ1)
MBT: 
JTY_0262(cobQ1)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_02560(cobQ1)
MCE: 
MCAN_02621(cobQ1)
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAP_2933c(cobQ)
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_3720(cobQ)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3770(cobQ1)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_3838(cobQ1)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYVA_0348(cobQ1)
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
AS9A_1595(cobQ)
CEF: 
CDI: 
DIP1495(cobQ)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CDIP: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CpI19_1301(cobQ2)
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1314(cobQ2)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
Cp162_1295(cobQ2)
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CAZ: 
CVT: 
COA: 
DR71_2014(cobQ)
CKU: 
CMV: 
CEI: 
CLW: 
CSPH: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
RHA: 
RER: 
RER_25900(cobQ)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_66390(cobQ)
ROA: 
REQ: 
REQ_18610(cobQ)
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
A3L23_04644(cobQ_2)
RHW: 
RHS: 
A3Q41_03626(cobQ_2)
RRZ: 
RHU: 
A3Q40_01391(cobQ_1)
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
GOC: 
TPR: 
TSM: 
DTM: 
SCO: 
SCO1848(cobQ)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1047(cobQ)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08144(cobQ)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_52850(sle_52850)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
SVU: 
SPUN: 
SGV: 
SMAL: 
SLAU: 
SALF: 
SALJ: 
KSK: 
KSE_56410(cobQ)
KAB: 
KAU: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
SERJ: 
JTE: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFREUD_12200(cbiP_cobQ)
PFRE: 
PRL: 
PPC: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_03930(cobQ)
TFA: 
TES: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
I601_3853(cobQ)
KFL: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
B005_0625(cobQ)
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL2887(bioD)
FSY: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SACE_5983(cobQ)
SVI: 
AMD: 
AMED_7044(cobQ)
AMN: 
AMM: 
AMES_6936(cobQ)
AMZ: 
B737_6936(cobQ)
AOI: 
AORI_1689(cobQ)
AJA: 
AMQ: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
BN6_70550(cobQ)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_1293(cobQ)
ACTN: 
L083_1423(cobQ)
AFS: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
CAER: 
CBAC: 
SYN: 
slr0618(cbiP)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW1704(cobB)
SYC: 
syc1301_c(cobQ)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_0893(cobQ)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_2678(cobQ)
CYB: 
CYB_2173(cobQ)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
TEL: 
tll1716(cobQ)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
XM38_020200(cobQ_1)
PSEU: 
PMA: 
Pro_1259(cobQ)
PMM: 
PMM1160(cobB)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_4245(cobQ)
MAR: 
MAE_57120(cobQ)
MPK: 
CAN: 
CSN: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_3359(cobQ)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip245(cobQ)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
DET: 
DET0936(cobQ)
DEH: 
cbdbA890(cobQ)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_807(cobQ)
DEG: 
DMC: 
btf_832(cobQ)
DMD: 
dcmb_870(cobQ)
DMG: 
GY50_0815(cobQ)
DMX: 
DMY: 
DMZ: 
DUC: 
DLY: 
DEW: 
DFO: 
Dform_01017(cobQ|cbiP)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ABAO: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
OPR: 
MHD: 
OTE: 
CAA: 
SACI: 
PBU: 
TDE: 
TPI: 
TREPR_0529(cobQ_2) TREPR_0534(cobQ_1)
TPED: 
TPK: 
SSM: 
LIL: 
LB_151(cbiP)
ACM: 
GMA: 
CTM: 
FNU: 
FNC: 
FNT: 
FUS: 
FNE: 
FHW: 
FPD: 
IPO: 
LBA: 
LEO: 
LOT: 
LEQ: 
STR: 
TAI: 
TLI: 
SBR: 
CPOR: 
GAU: 
GAU_0498(cobQ)
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BVU: 
BHL: 
BDO: 
BDH: 
BCEL: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PET: 
PPN: 
PDI: 
PARC: 
TFO: 
BFO_1844(cobQ)
TOH: 
PSAC: 
OSP: 
PRU: 
PRU_1081(cobQ)
RBC: 
DORI: 
ASX: 
CPI: 
PCM: 
DFE: 
HSW: 
HYZ: 
FCO: 
TDI: 
TJE: 
CTE: 
CT0938(cbiP)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PROS: 
CTS: 
TTK: 
TST_1549(cobQ)
TTA: 
TME: 
TAF: 
THA_1042(cobQ)
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2659(cobQ)
NMV: 
NJA: 
NSJP_3537(cobQ)
LFC: 
LFE_0985(cobQ)
LFI: 
LFP: 
LEG: 
TID: 
CTHI: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_2361(cbiP)
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_2599(cobQ)
MHI: 
MHU: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MEZ: 
Mtc_1217(cobQ)
RCI: 
RCIX2662(cobQ)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
Msp_1226(cobQ)
MSI: 
MRU: 
mru_1638(cbiP)
MEB: 
Abm4_0597(cbiP)
MMIL: 
sm9_1439(cbiP2)
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
BRM9_1772(cbiP)
MFI: 
MCUB: 
MCBB_0448(cobQ1)
MFV: 
MKA: 
MK1414(cobQ)
AFU: 
AFG: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
VNG_1576G(cbiP)
HSL: 
OE_3246F(cbiP)
HHB: 
Hhub_2912(cbiP)
HJE: 
HALH: 
HTSR_1764(cobQ)
HHSR: 
HSR6_1830(cobQ)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC1938(cobQ)
HHI: 
HAH_2448(cobQ)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_5126A(cbiP)
NMO: 
Nmlp_3688(cbiP)
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_1404A(cbiP)
HWC: 
Hqrw_1479(cbiP)
HVO: 
HVO_A0553(cobQ)
HME: 
HFX_6341(cobQ)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG0030868(TVG0030868)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
Mpt1_c06670(cobQ1) Mpt1_c06680(cobQ2)
MARC: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_0535(cobQ)
TBA: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TCE: 
TBS: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_23440(cbiP)
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
CMA: 
VDI: 
VMO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
NBV: 
TAH: 
NDV: 
NDEV_1951(cobQ)
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:1917839]
  Authors
Blanche F, Couder M, Debussche L, Thibaut D, Cameron B, Crouzet J.
  Title
Biosynthesis of vitamin B12: stepwise amidation of carboxyl groups b, d, e, and g of cobyrinic acid a,c-diamide is catalyzed by one enzyme in Pseudomonas denitrificans.
  Journal
J. Bacteriol. 173 (1991) 6046-51.
  Sequence
Reference
2  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat. Prod. Rep. 19 (2002) 390-412.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
137672-90-3

DBGET integrated database retrieval system