KEGG   ENZYME: 6.3.5.10Help
Entry
EC 6.3.5.10                 Enzyme                                 

Name
adenosylcobyric acid synthase (glutamine-hydrolysing);
CobQ;
cobyric acid synthase;
5'-deoxy-5'-adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase;
Ado-cobyric acid synthase [glutamine hydrolyzing]
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Carbon-nitrogen ligases with glutamine as amido-N-donor
BRITE hierarchy
Sysname
adenosylcobyrinic-acid-a,c-diamide:L-glutamine amido-ligase (ADP-forming)
Reaction(IUBMB)
4 ATP + adenosylcobyrinic acid a,c-diamide + 4 L-glutamine + 4 H2O = 4 ADP + 4 phosphate + adenosylcobyric acid + 4 L-glutamate [RN:R05225]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
adenosylcobyrinic acid a,c-diamide [CPD:C06506];
L-glutamine [CPD:C00064];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
adenosylcobyric acid [CPD:C06507];
L-glutamate [CPD:C00025]
Comment
Requires Mg2+. NH3 can act instead of glutamine. This enzyme catalyses the four-step amidation sequence from cobyrinic acid a,c-diamide to cobyric acid via the formation of cobyrinic acid triamide, tetraamide and pentaamide intermediates.
History
EC 6.3.5.10 created 2004
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Orthology
K02232  
adenosylcobyric acid synthase
Genes
STY: 
STY2222(cbiP)
STT: 
t0855(cbiP)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2019(cbiP)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SEEN: 
SENR: 
SEND: 
SPT: 
SPA0852(cbiP)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1696(cbiP)
SEC: 
SC2027(cbiP)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A2354(cobQ)
SEG: 
SG2043(cbiP)
SEL: 
SPUL_0881(cbiP)
SEGA: 
SET: 
SEN2017(cbiP)
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
BN855_21040(SBOV20791)
SENE: 
SES: 
YEN: 
YE2711(cbiP)
YEP: 
YEY: 
PLU: 
plu2987(cbiP)
PAY: 
PAU_01613(cobQ)
ESC: 
ENR: 
KPN: 
KPN_03184(cbiP)
KPU: 
KPM: 
KPP: 
KPE: 
KPK_0932(cobQ)
KPO: 
KPR: 
KPR_1851(cobQ)
KPJ: 
KPI: 
KVA: 
KOX: 
KOE: 
CKO: 
CRO: 
ROD_21041(cobQ)
CFD: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1848(cbiP1)
ETD: 
ETC: 
XBO: 
XNE: 
EBT: 
MMK: 
ROR: 
EBF: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_3398(cobQ)
XCV: 
XCV3317(cobQ)
XAC: 
XAC3188(cobQ)
XCI: 
XAX: 
XACM_3103(cobQ)
XAO: 
XFU: 
FAU: 
DJI: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VVU: 
VV2_0330(cobQ)
VVY: 
VVM: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VSP: 
VEX: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VFI: 
VF_A0289(cobQ)
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PAE: 
PA1277(cobQ)
PAEV: 
N297_1317(cobQ)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_1314(cobQ)
PPU: 
PP_1677(cobQ)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_3645(cobQ)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_40940(cobQ)
PPUU: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_4426(cobQ)
PPRC: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PPZ: 
PEN: 
PMY: 
PMK: 
PSA: 
PST_1297(cobQ)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PBA: 
PFV: 
PDR: 
PRE: 
PSV: 
PSK: 
PMON: 
PMOT: 
PKC: 
PKB_1572(cobQ)
CJA: 
CJA_3773(cobQ)
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACI: 
ACIAD1071(cobQ)
SON: 
SO_1038(cobQ)
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0659(cobQ)
CPS: 
CPS_3655(cobQ)
PHA: 
PSHAa2564(cobQ)
PAT: 
PSM: 
PSM_A2544(cobQ)
SDE: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY0222(cobQ)
MBS: 
GAG: 
GPS: 
PSY: 
TTU: 
MCA: 
MCA2304(cobQ)
MMT: 
MAH: 
MEJ: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_3489(cobQ_[H])
HCH: 
HCH_00962(cobQ)
HEL: 
HELO_1844(cobQ)
ABO: 
ABO_2365(cobQ)
ADI: 
B5T_04137(cobQ)
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
TAU: 
OCE: 
SAGA: 
GPB: 
CVI: 
CV_1576(cobQ)
PSE: 
NH8B_1846(cobQ)
RSO: 
RSc2390(cobQ)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
REU: 
REH: 
H16_A2961(cbiP)
CNC: 
RME: 
Rmet_2778(cobQ)
CTI: 
BMA: 
BMA0697(cobQ)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BPS: 
BPSL0987(cobQ)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BDL_1048(cobQ)
BPSU: 
BBN_2583(cobQ)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BTE: 
BTH_I0844(cobQ)
BTQ: 
BTQ_862(cobQ)
BTJ: 
BTJ_1579(cobQ)
BTZ: 
BTL_2848(cobQ)
BTD: 
BTI_2841(cobQ)
BVI: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAL2656(cobQ)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BCT: 
BXE: 
BPH: 
BPY: 
BGL: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BYI: 
BPX: 
BUO: 
PPK: 
PPNO: 
PRB: 
RFR: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
MPT: 
Mpe_A2304(copQ) Mpe_B0518(cobQ)
HAR: 
HEAR0970(cobQ)
MMS: 
mma_1101(cobQ)
HSE: 
LCH: 
RGE: 
RGE_15080(cobQ) RGE_44400(cobQ) RGE_44410(cobQ)
NII: 
EBA: 
ebA3690(cobQ)
AZO: 
AZA: 
AZKH_4148(cbiP_cobQ)
DAR: 
TMZ: 
DSU: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MPQ_0151(cobQ)
APP: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
ANT: 
ARC: 
SBA: 
SMUL: 
SMUL_1546(cbiP)
GSU: 
GSU2992(cbiH_cbiP)
GSK: 
KN400_2935(cbiH_cbiP)
GME: 
Gmet_0485(cbiH_cbiP)
GUR: 
GBM: 
Gbem_3539(cobQ)
GEO: 
GEM: 
GEB: 
PPD: 
DVU: 
DVU0816(cobQ)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DGG: 
DGI_3204(cobQ)
DAK: 
DPR: 
DOL: 
DAL: 
DAT: 
DTO: 
MSD: 
SCL: 
sce0210(cbiP)
SCU: 
DAO: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
SME: 
SMc04309(cobQ)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
EAD: 
ATU: 
Atu2808(cbiP)
ARA: 
Arad_2802(cobQ)
AVI: 
Avi_2571(cbiP)
AGR: 
RET: 
REC: 
REL: 
RLE: 
RL2836(cobQ)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
BME: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BMS: 
BR1311(cobQ)
BSI: 
BMT: 
BSV: 
BOV: 
BOV_1274(cobQ)
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BMR: 
BMI_I1324(cobQ)
BPP: 
BPI_I1363(cobQ)
BCET: 
OAN: 
BJA: 
bll3259(cbiP)
BJU: 
BRA: 
BRADO4913(cobQ)
BBT: 
BBta_3138(cobQ)
BRS: 
S23_47450(cbiP)
AOL: 
RPA: 
RPA0718(cobQ1) RPA2096(cobQ2)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
XAU: 
AZC: 
AZC_2258(cobQ)
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI5776(cobQ1)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
MSC: 
BN69_2842(cobQ)
HCI: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
SIL: 
SPO1242(cobQ)
SIT: 
RSP: 
RSP_0796(cobQ)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_2180(cobQ)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
DSH: 
Dshi_2096(cobQ)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
OAT: 
OAR: 
LMD: 
RED: 
HNE: 
HNE_2169(cobQ)
HBA: 
NAR: 
NPP: 
SAL: 
SWI: 
SPHM: 
SJP: 
SCH: 
GOH: 
GBE: 
GBH: 
AMV: 
GDI: 
GDI_0034(cobQ)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0321(cobQ)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
TMO: 
TMO_1357(cobQ)
MGM: 
PGV: 
APB: 
BSUB: 
BHA: 
BH1591(cobQ)
BPF: 
BMQ: 
BMQ_2935(cbiP)
BMD: 
BMD_2964(cbiP)
BMH: 
BACI: 
BIF: 
GKA: 
GTN: 
GTNG_1684(cbiP)
GTH: 
GTE: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
AFL: 
LSP: 
LGY: 
LMO: 
lmo1208(cbiP)
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LMM7_1213(cbiP)
LML: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMON_1201(cbiP)
LMOW: 
LIN: 
LWE: 
lwe1165(cbiP)
LSG: 
lse_1087(cbiP)
LIV: 
LIV_1139(cbiP)
LIW: 
BBE: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPE_01292(cobQ)
PPM: 
PPO: 
PPM_1262(cbiP)
PPOL: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
BTS: 
SIV: 
SSA: 
SIP: 
LRE: 
LRF: 
LRU: 
PCE: 
PECL_1418(cbiP)
AUR: 
CAC: 
CA_C1374(cbiP)
CAE: 
SMB_G1397(cobQ)
CAY: 
CEA_G1388(cbiP)
CPE: 
CPE1045(cbiP)
CPF: 
CPF_1300(cobQ)
CPR: 
CPR_1119(cobQ)
CTC: 
CTC00720(cbiP)
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO0914(cbiP)
CBA: 
CLB_0954(cobQ)
CBH: 
CLC_0968(cobQ)
CBY: 
CLM_1061(cobQ)
CBL: 
CLK_0351(cobQ)
CBK: 
CLL_A2917(cobQ)
CBB: 
CLD_3646(cobQ)
CBI: 
CLJ_B0964(cobQ)
CBN: 
CbC4_1387(cobQ)
CBT: 
CLH_2659(cobQ)
CBF: 
CLI_1000(cobQ)
CBJ: 
CBE: 
CKL: 
CKL_0721(cbiP)
CKR: 
CCE: 
CLJ: 
CCB: 
CLS: 
CLB: 
CSR: 
CPAS: 
CSB: 
CAH: 
AMT: 
AOE: 
CCL: 
RUM: 
FPR: 
FPA: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CCT: 
ROB: 
RTO: 
CPY: 
CSH: 
CSO: 
CAD: 
CDF: 
CDC: 
CDL: 
CDG: 
CST: 
STH: 
SLP: 
DSY: 
DSY4062(cobQ)
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
PTH: 
PTH_0958(CobQ)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
HM1_2397(cobQ)
EEL: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
ELM: 
EAC: 
AWO: 
SAY: 
TPY_2790(cobQ)
SAP: 
BPRM: 
TTE: 
TTE0376(CobQ)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
CHY: 
CHY_0769(cobQ)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
ADG: 
TPZ: 
TOC: 
TTM: 
TTO: 
TXY: 
TSH: 
MAS: 
NTH: 
HAS: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
VPR: 
SSG: 
SRI: 
MED: 
MTU: 
Rv0255c(cobQ1)
MTV: 
MTC: 
MT0268(cobQ-1)
MRA: 
MRA_0264(cobQ1)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_0272(cobQ1)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_0255c(cobQ1)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUL: 
MBO: 
Mb0261c(cobQ1)
MBB: 
BCG_0293c(cobQ1)
MBT: 
JTY_0262(cobQ1)
MBM: 
MBK: 
MAF: 
MAF_02560(cobQ1)
MCE: 
MCAN_02621(cobQ1)
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MPA: 
MAP2933c(cobQ)
MAO: 
MAV: 
MAV_3720(cobQ)
MIT: 
MIR: 
MIA: 
MID: 
MYO: 
MSM: 
MSG: 
MSA: 
MUL: 
MUL_3770(cobQ1)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAR_3838(cobQ1)
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MNE: 
ASD: 
AS9A_1595(cobQ)
CEF: 
CDI: 
DIP1495(cobQ)
CDP: 
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CDB: 
CDS: 
CDD: 
CDW: 
CDV: 
CKP: 
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
Cp31_1314(cobQ)
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CAZ: 
CVT: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
RER_25900(cobQ)
REY: 
ROP: 
ROP_66390(cobQ)
ROA: 
REQ: 
REQ_18610(cobQ)
RPY: 
GBR: 
GPO: 
GOR: 
TPR: 
SCO: 
SCO1848(cobQ)
SMA: 
SAV_6416(cobQ1)
SGR: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_1047(cobQ)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08144(cobQ)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
KSK: 
KSE_56410(cobQ)
ICA: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PFR: 
PFREUD_12200(cbiP_cobQ)
PPC: 
PBO: 
PRA: 
MPH: 
MLP_03930(cobQ)
NCA: 
KFL: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
B005_0625(cobQ)
TCU: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL2887(bioD)
FSY: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
SACE_5983(cobQ)
SVI: 
TBI: 
AMD: 
AMED_7044(cobQ)
AMN: 
AMM: 
AMES_6936(cobQ)
AMZ: 
B737_6936(cobQ)
AOI: 
AORI_1689(cobQ)
PDX: 
AMI: 
SESP: 
BN6_70550(cobQ)
KAL: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_1293(cobQ)
ACTN: 
L083_1423(cobQ)
AFS: 
CAI: 
SNA: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
OTE: 
CAA: 
TDE: 
TPI: 
TREPR_0529(cobQ_2) TREPR_0534(cobQ_1)
TPED: 
SSM: 
LIL: 
LB_151(cbiP)
ACM: 
GMA: 
CTM: 
FNU: 
FNC: 
FUS: 
IPO: 
LBA: 
STR: 
GAU: 
GAU_0498(cobQ)
TAI: 
TLI: 
SBR: 
SACI: 
SYN: 
slr0618(cbiP)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYW: 
SYNW1704(cobB)
SYC: 
syc1301_c(cobQ)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_0893(cobQ)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_2678(cobQ)
CYB: 
CYB_2173(cobQ)
SYNE: 
SYNP: 
TEL: 
tll1716(cobQ)
THN: 
MAR: 
MAE_57120(cobQ)
CYT: 
cce_3359(cobQ)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
AMR: 
AM1_4245(cobQ)
CGC: 
CAN: 
CSN: 
DSL: 
HAO: 
GLP: 
CMP: 
CYU: 
TER: 
LEP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
PSEU: 
CEP: 
MIC: 
ARP: 
GVI: 
gvip245(cobQ)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
NAZ: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
RIV: 
PMA: 
Pro_1259(cobQ)
PMM: 
PMM1160(cobB)
PMT: 
PMT1183(cobB)
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
BFR: 
BFS: 
BF2524(cbiP)
BFG: 
BVU: 
BHL: 
PGN: 
PGT: 
PAH: 
PDI: 
PPN: 
OSP: 
TFO: 
BFO_1844(cobQ)
PRU: 
PRU_1081(cobQ)
DOI: 
CPI: 
DFE: 
HSW: 
FCO: 
CTE: 
CT0938(cbiP)
CPC: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
CTS: 
DET: 
DET0936(cobQ)
DEH: 
cbdb_A890(cobQ)
DEB: 
DEV: 
DhcVS_807(cobQ)
DEG: 
DMC: 
btf_832(cobQ)
DMD: 
dcmb_870(cobQ)
DMG: 
GY50_0815(cobQ)
DLY: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
OPR: 
MHD: 
TTA: 
TME: 
TAF: 
THA_1042(cobQ)
FNO: 
FPE: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
TYE: 
NDE: 
NIDE2659(cobQ)
LFC: 
LFE_0985(cobQ)
LFI: 
TID: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MIG: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MMA: 
MMAZ: 
MBU: 
MMH: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_2599(cobQ)
MHI: 
MHU: 
MEM: 
MBG: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MEZ: 
Mtc_1217(cobQ)
RCI: 
RCIX2662(cobQ)
MER: 
MTH: 
MMG: 
MST: 
Msp_1226(cobQ)
MSI: 
MRU: 
mru_1638(cbiP)
MEB: 
Abm4_0597(cbiP)
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFV: 
MKA: 
MK1414(CobQ)
MAX: 
AFU: 
AF1338(cbiP)
AVE: 
AST: 
FPL: 
HAL: 
VNG1576G(cbiP)
HSL: 
OE3246F(cbiP)
HMA: 
rrnAC1938(cobQ)
HHI: 
HAH_2448(cobQ)
HHN: 
HWA: 
HQ1404A(cbiP)
HWC: 
Hqrw_1479(cbiP)
NPH: 
NP5126A(cbiP)
NMO: 
Nmlp_3688(cbiP)
HLA: 
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HTU: 
NMG: 
HVO: 
HVO_A0553(cobQ)
HME: 
HFX_6341(cobQ)
HJE: 
HBO: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
TAC: 
TVO: 
PTO: 
FAC: 
TAR: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYS: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_0535(cobQ)
TBA: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
SSO: 
SOL: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
CMA: 
VDI: 
VMO: 
NMR: 
NIR: 
NKR: 
CSY: 
NGA: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:1917839]
  Authors
Blanche F, Couder M, Debussche L, Thibaut D, Cameron B, Crouzet J.
  Title
Biosynthesis of vitamin B12: stepwise amidation of carboxyl groups b, d, e, and g of cobyrinic acid a,c-diamide is catalyzed by one enzyme in Pseudomonas denitrificans.
  Journal
J. Bacteriol. 173 (1991) 6046-51.
  Organism
Pseudomonas denitrificans
  Sequence
[up:P29932]
Reference
2  [PMID:12195810]
  Authors
Warren MJ, Raux E, Schubert HL, Escalante-Semerena JC.
  Title
The biosynthesis of adenosylcobalamin (vitamin B12).
  Journal
Nat. Prod. Rep. 19 (2002) 390-412.
  Organism
Pseudomonas denitrificans
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
137672-90-3

DBGET integrated database retrieval system