KEGG   ENZYME: 6.6.1.1Help
Entry
EC 6.6.1.1                  Enzyme                                 

Name
magnesium chelatase;
protoporphyrin IX magnesium-chelatase;
protoporphyrin IX Mg-chelatase;
magnesium-protoporphyrin IX chelatase;
magnesium-protoporphyrin chelatase;
magnesium-chelatase;
Mg-chelatase;
Mg-protoporphyrin IX magnesio-lyase
Class
Ligases;
Forming nitrogen-D-metal bonds;
Forming coordination complexes
BRITE hierarchy
Sysname
Mg-protoporphyrin IX magnesium-lyase
Reaction(IUBMB)
ATP + protoporphyrin IX + Mg2+ + H2O = ADP + phosphate + Mg-protoporphyrin IX + 2 H+ [RN:R03877]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
protoporphyrin IX [CPD:C02191];
Mg2+ [CPD:C00305];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
Mg-protoporphyrin IX [CPD:C03516];
H+ [CPD:C00080]
Comment
This is the first committed step of chlorophyll biosynthesis and is a branchpoint of two major routes in the tetrapyrrole pathway.
History
EC 6.6.1.1 created 2003
Pathway
Porphyrin and chlorophyll metabolism
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K03403  
magnesium chelatase subunit H
K03404  
magnesium chelatase subunit D
K03405  
magnesium chelatase subunit I
Genes
ATH: 
AT1G08520(ALB1) AT4G18480(CHLI1) AT5G13630(GUN5) AT5G45930(CHLI2)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v4251210.1(Lj1g3v4251210.1) Lj1g3v4251220.1(Lj1g3v4251220.1) Lj2g3v2089750.1(Lj2g3v2089750.1) Lj2g3v2089750.2(Lj2g3v2089750.2)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
RCU: 
JCU: 
POP: 
POPTR_0001s26140g POPTR_0004s05270g(POPTRDRAFT_1075349) POPTR_0006s04960g(POPTRDRAFT_819059) POPTR_0009s05400g(POPTRDRAFT_1088048) POPTR_0011s07720g(POPTRDRAFT_834081)
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
HAN: 
BVG: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os03t0563300-01(Os03g0563300) Os03t0811100-01(Os03g0811100)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SMIN: 
v1.2.011328.t1(symbB.v1.2.011328.t1) v1.2.011329.t1(symbB.v1.2.011329.t1) v1.2.020884.t1(symbB.v1.2.020884.t1) v1.2.020885.t1(symbB.v1.2.020885.t1) v1.2.038079.t1(symbB.v1.2.038079.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
NGD: 
EHX: 
GTT: 
FAU: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
PALC: 
PCQ: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPX: 
T1E_1714(chlI)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_3653(bchI)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PPSL: 
ACX: 
MPSY: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
HHA: 
HHC: 
EBS: 
GAI: 
HCH: 
HCH_06466(bchI)
HEL: 
HELO_1829(bchI)
HCS: 
HAM: 
HHU: 
HALO: 
EME: 
CEM_297(chlI)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
GSN: 
OME: 
GPB: 
CVI: 
CVC: 
PSE: 
NH8B_1839(chlD)
RSO: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
CBW: 
CCUP: 
CUU: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PDQ: 
PVE: 
PFG: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VPE: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CSER: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
RGU: 
METR: 
THK: 
BEB: 
GSB: 
PPD: 
DFI: 
DPR: 
DAL: 
DTO: 
MSD: 
DAO: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
AGC: 
BRA: 
BRADO1606(bchI) BRADO1607(bchD) BRADO1641(bchH)
BBT: 
BBta_6415(bchH) BBta_6448(bchD) BBta_6449(bchI)
BRS: 
S23_19040(bchI) S23_19050(bchD) S23_19400(bchH)
AOL: 
BRO: 
RPA: 
RPA1506(bchI) RPA1507(bchD) RPA1544(bchH)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
BOS: 
MEX: 
MEA: 
Mex_1p2470(bchI) Mex_1p3217(bchD) Mex_1p5271(bchH)
MDI: 
METDI3233(bchI) METDI3781(bchD) METDI5871(bchH)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MOR: 
MOC_2237(bchD) MOC_2239(bchI) MOC_2250(bchH)
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MSL: 
RVA: 
BVR: 
BSB: 
BRL: 
RSP: 
RSP_0273(bchI) RSP_0274(bchD) RSP_0287(bchH)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
Jann_0145(bchI) Jann_0146(bchD) Jann_0159(bchH)
RDE: 
RD1_0122(bchI) RD1_0123(bchD) RD1_0137(bchH)
RLI: 
DSH: 
Dshi_3502(bchI) Dshi_3503(bchD) Dshi_3536(bchH)
RED: 
PTP: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
SUAM: 
TOM: 
RMM: 
LVS: 
HBC: 
SPHI: 
SSAN: 
CIJ: 
BLAS: 
BSY18_2706(bchH) BSY18_3550(bchI) BSY18_3551(bchD)
ELQ: 
PNS: 
PORL: 
AMV: 
ACMV_18880(bchD) ACMV_18890(bchI) ACMV_18980(bchH)
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_2081(bchI) RC1_2082(bchD) RC1_2113(bchH)
RPM: 
PYG: 
NTR: 
AOE: 
STH: 
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DKU: 
DGI: 
DAU: 
TJR: 
DRS: 
HMO: 
HM1_0682(bchH) HM1_0683(bchD) HM1_0684(bchI)
AWO: 
Awo_c10330(chlI1) Awo_c10340(chlI2)
TMR: 
FPLA: 
TKI: 
TEP: 
TAE: 
ADG: 
TPZ: 
TOC: 
NTH: 
VPR: 
VAT: 
SSG: 
SELE: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
MTU: 
MTV: 
MTC: 
MRA: 
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
MTL: 
MTO: 
MTD: 
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
MBB: 
MBT: 
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MJD: 
MMI: 
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MHAD: 
MPHL: 
MVQ: 
MYN: 
MLL: 
MDX: 
ASD: 
CGL: 
NCgl1012(Cgl1057) NCgl1922(Cgl1997)
CGB: 
CGU: 
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CDP: 
CD241_1436(chlI2)
CDH: 
CDT: 
CDE: 
CDR: 
CDA: 
CDZ: 
CD31A_1508(chlI2)
CDB: 
CDBH8_1485(chlI2)
CDS: 
CDC7B_1493(chlI2)
CDD: 
CDW: 
CDPW8_1481(chlI2)
CDV: 
CDIP: 
CKP: 
ckrop_0622(chlI1) ckrop_0623(chlH) ckrop_1154(chlI2)
CPU: 
CPL: 
CPG: 
CPP: 
CPK: 
CPQ: 
CPX: 
CPZ: 
COR: 
COP: 
COD: 
COS: 
COI: 
COE: 
COU: 
CPSE: 
CPSU: 
CPSF: 
CUL: 
CUC: 
CUE: 
CUN: 
CUS: 
CUQ: 
CUZ: 
CUJ: 
CHN: 
CCN: 
CMD: 
CAZ: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CAX: 
CUV: 
COA: 
CDO: 
CMQ: 
CKU: 
CMV: 
CEI: 
CDX: 
CSTA: 
CCJZ: 
CGV: 
CAQU: 
BFV: 
NFA: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
RHA: 
RER: 
REY: 
REB: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
RHS: 
A3Q41_02756(bchI_1) A3Q41_03635(bchI_2)
GBR: 
GPO: 
GOR: 
GOQ: 
GTA: 
TPR: 
SRT: 
DTM: 
SCO: 
SCO1850(SCI8.35) SCO5277(2SC7G11.39) SCO5278(SCCB12.02)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08143(chlI)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
SCW: 
SLD: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_52830(sle_52830)
SRN: 
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
SSIA: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
RTN: 
CUM: 
CUB: 
FRP: 
CPHY: 
ART: 
ARE: 
ARU: 
ARQ: 
ACH: 
APN: 
KPL: 
KFV: 
DNI: 
LMOI: 
ICA: 
ARS: 
JTE: 
DCO: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PRL: 
PPC: 
MPH: 
TEZ: 
NCA: 
NDK: 
KFL: 
PSIM: 
AER: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
NGV: 
TCU: 
SRO: 
NOA: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SVI: 
AMD: 
AMED_4934(chlI) AMED_7054(chlD)
AMN: 
AMM: 
AMES_4875(chlI) AMES_6946(chlD)
AMZ: 
B737_4875(chlI) B737_6946(chlD)
AOI: 
AORI_1678(chlD) AORI_3791(chlI)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
APRE: 
SESP: 
KAL: 
KPHY: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
ASE: 
ACPL_5085(chlI) ACPL_5304(chlI)
ACTN: 
L083_4033(chlI) L083_5175(chlD)
AFS: 
PLK: 
CAI: 
SNA: 
TBI: 
AEY: 
ABAI: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
SHI: 
SYN: 
slr1030(chlI) slr1055(chlH) slr1777(chlD)
SYZ: 
MYO_12110(chlD) MYO_14700(chlH) MYO_15980(chlI)
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
D082_09190(chlI) D082_23950(chlD) D082_31650(chlH)
SYW: 
SYNW0213(chlD) SYNW0716(chlI) SYNW0820(chlH)
SYC: 
syc0940_c(chlI) syc1825_c(chlD) syc1955_c(chlH)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_0248(chlD) sync_0962(chlI) sync_1220(chlH)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_0365(chlD) CYA_1319(chlH) CYA_1936(chlI)
CYB: 
CYB_0107(chlI) CYB_0714(chlD) CYB_0908(chlH)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
TEL: 
tll1413(chlD) tll1511(chlI) tlr0271(chlH)
THN: 
NK55_00690(chlH) NK55_04185(bchD-1)
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
XM38_001840(chlH_1) XM38_002520(chlI) XM38_009900(chlD) XM38_022390(chlH_2)
PSEU: 
PMA: 
Pro_0319(chlD) Pro_0903(chlH) Pro_1146(chlI)
PMM: 
PMM0288(chlD) PMM0831(chlH) PMM1055(chlI)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_0533(chlD) AM1_4852(chlH) AM1_4907(chlI) AM1_5564(chlH)
MAR: 
MAE_12190(chlH) MAE_45780(chlD) MAE_48880(chlI) MAE_61570(chlH)
MPK: 
CAN: 
CSN: 
HAO: 
CYU: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_0199(chlI) cce_0611(chlH2) cce_1074(chlD) cce_4358(chlH1)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip115(chlD) gvip235(chlI) gvip363(chlH) gvip458(chlH)
GLJ: 
GKIL_0959(cobN) GKIL_1677(chlD) GKIL_2248(chlH) GKIL_3305(chlI)
ANA: 
all0152(chlI) all0278(chlD) all4365(chlH) alr4733(chlH)
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
STI: 
ATM: 
ABAO: 
ABAT: 
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DPT: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TT_C0268(chlI)
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TPAR: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MHD: 
TTR: 
RBA: 
RB309(chlI)
PSL: 
PIR: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
FMR: 
TTF: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
PHM: 
TDE: 
TPK: 
STA: 
STQ: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
CPOR: 
GAU: 
GAU_0593(chlI)
GPH: 
GBA: 
SRU: 
SRM: 
SRM_02545(chlI)
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
HHY: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
SHG: 
SHT: 
SCN: 
MUP: 
MUC: 
CMR: 
CAMU: 
BBD: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_3739(yifB)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
FPSZ: 
FCO: 
FCM: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
LAN: 
LVN: 
ZGA: 
MRS: 
MLT: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
SYI: 
TDI: 
TJE: 
LUL: 
WFU: 
FOR: 
FOH: 
SALT: 
AALG: 
FBA: 
FTE: 
OHO: 
BBAU: 
CTE: 
CT0420 CT0421 CT1295(bchH-3) CT1296(bchD) CT1297(bchI) CT1955 CT1957(bchH-1)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
TYE: 
TID: 
TCM: 
CTHI: 
MJA: 
MFE: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMD: 
MMAK: 
MMAO: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MM_2003(chlD)
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
Mbur_1433(bchI)
MMET: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_0672(chlD) MCON_2217(chlD)
MHI: 
MHU: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MFO: 
MEZ: 
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
MFI: 
MCUB: 
MFV: 
MKA: 
MK0192(chlI_chlD)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAH: 
HAL: 
VNG_1565G(hmcA)
HSL: 
OE_3229R(chlID)
HHB: 
Hhub_2902(chlID)
HALH: 
HTSR_1847(chlI)
HHSR: 
HSR6_1916(chlD)
HMA: 
rrnAC3018(hmcA)
HHI: 
HAH_0273(hmcA)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_1094A(chlID)
NMO: 
Nmlp_1047(chlID)
HMU: 
HALI: 
HWA: 
HQ_2295A(chlID)
HWC: 
Hqrw_2539(chlID)
HVO: 
HVO_B0051(hmcA)
HME: 
HFX_5055(hmcA)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
NOU: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG0623447(TVG0623447)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PYN: 
PYA: 
TON: 
TBA: 
THE: 
THS: 
TPIE: 
PPAC: 
PDL: 
MSE: 
MCN: 
PIS: 
TNE: 
VDI: 
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
TAH: 
NAA: 
BARC: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:11607197]
  Authors
Walker CJ, Weinstein JD.
  Title
In vitro assay of the chlorophyll biosynthetic enzyme Mg-chelatase: resolution of the activity into soluble and membrane-bound fractions.
  Journal
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 88 (1991) 5789-93.
Reference
2  [PMID:9359397]
  Authors
Walker CJ, Willows RD.
  Title
Mechanism and regulation of Mg-chelatase.
  Journal
Biochem. J. 327 ( Pt 2) (1997) 321-33.
Reference
3  [PMID:11469861]
  Authors
Fodje MN, Hansson A, Hansson M, Olsen JG, Gough S, Willows RD, Al-Karadaghi S.
  Title
Interplay between an AAA module and an integrin I domain may regulate the function of magnesium chelatase.
  Journal
J. Mol. Biol. 311 (2001) 111-22.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9074-88-8

DBGET integrated database retrieval system