KEGG   ORTHOLOGY: K01802Help
Entry
K01802                      KO                                     

Name
E5.2.1.8
Definition
peptidylprolyl isomerase [EC:5.2.1.8]
Brite
Enzymes [BR:ko01000]
 5. Isomerases
  5.2  cis-trans-Isomerases
   5.2.1  cis-trans Isomerases (only sub-subclass identified to date)
    5.2.1.8  peptidylprolyl isomerase
     K01802  E5.2.1.8; peptidylprolyl isomerase
BRITE hierarchy
Other DBs
GO: 
Genes
RSS: 
DRE: 
335335(fkbp1aa)
DME: 
DPO: 
AAG: 
ISC: 
CEL: 
CBR: 
CBG02743(Cbr-cyn-2) CBG07031 CBG18577(Cbr-cyn-3)
NAI: 
BMY: 
MYI: 
OBI: 
TAD: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0110919.1(Lj0g3v0110919.1) Lj0g3v0347429.1(Lj0g3v0347429.1) Lj1g3v3343880.1(Lj1g3v3343880.1) Lj1g3v3388970.1(Lj1g3v3388970.1) Lj3g3v3336130.1(Lj3g3v3336130.1) Lj3g3v3336130.2(Lj3g3v3336130.2) Lj3g3v3527420.1(Lj3g3v3527420.1) Lj4g3v0189820.1(Lj4g3v0189820.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0001s25880g(POPTRDRAFT_1067912) POPTR_0002s02310g(POPTRDRAFT_816014) POPTR_0004s17610g(POPTRDRAFT_813818) POPTR_0005s08150g(POPTRDRAFT_715944) POPTR_0005s27630g(POPTRDRAFT_761637) POPTR_0007s03510g(POPTRDRAFT_718535) POPTR_0008s058101 POPTR_0009s05120g(POPTRDRAFT_723047) POPTR_0009s13270g(POPTRDRAFT_821113) POPTR_0010s19630g(POPTRDRAFT_659517) POPTR_0010s20920g(POPTRDRAFT_227423) POPTR_0078s00220g
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os02t0117600-01(Os02g0117600) Os02t0121300-01(Os02g0121300) Os02t0751600-01(Os02g0751600) Os02t0760300-01(Os02g0760300) Os05t0458100-01(Os05g0458100) Os06t0663800-01(Os06g0663800) Os06t0708500-01(Os06g0708500) Os08t0541400-01(Os08g0541400) Os09t0571400-01(Os09g0571400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109767722(LOC109767722)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
OLU: 
OSTLU_27975(FBP12) OSTLU_29031(FBP18) OSTLU_36589(FBP16-2_21) OSTLU_39771(FBP16-3) OSTLU_41512(FBP16-2_13) OSTLU_42852
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CVR: 
CME: 
SCE: 
YCR069W(CPR4) YDR155C(CPR1) YHR057C(CPR2) YJR032W(CPR7) YML078W(CPR3) YNR028W(CPR8) YPL064C(CWC27)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0A06220(NCAS0A06220) NCAS_0B03420(NCAS0B03420)
NDI: 
NDAI_0D03210(NDAI0D03210) NDAI_0J00910(NDAI0J00910)
TPF: 
TPHA_0A01490(TPHA0A01490) TPHA_0B01570(TPHA0B01570) TPHA_0M01810(TPHA0M01810)
TBL: 
TBLA_0A04050(TBLA0A04050) TBLA_0B06210(TBLA0B06210)
TDL: 
TDEL_0A03170(TDEL0A03170) TDEL_0F04600(TDEL0F04600)
KAF: 
KAFR_0B05810(KAFR0B05810)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
NCU00726(csr-1)
NTE: 
NEUTE1DRAFT118585(NEUTE1DRAFT_118585)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_1026064(An07g08300) ANI_1_134094(An11g00800)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
LBC: 
MPR: 
SCM: 
MGL: 
DDI: 
EHI: 
EHI_044850(3.t00108) EHI_083580(54.t00038) EHI_125840(11.t00051) EHI_128100(490.t00003)
EDI: 
PFA: 
PF11_0164(CyP22) PFC0975c(PfCyP19) PFL0120c PFL0735w PFL2275c(FKBP35)
PFD: 
PFH: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_I000280(16.m00703) BBOV_I004490(19.m02194) BBOV_IV003400(21.m03071) BBOV_IV005000(23.m05917)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
PTI: 
TPS: 
PIF: 
PSOJ: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
Tb09.160.2070 Tb09.211.2850 Tb09.211.4880 Tb10.389.0240 Tb10.70.2600 Tb11.01.1215 Tb927.2.1560 Tb927.2.1680 Tb927.5.1370(Tb05.30H13.440) Tb927.6.1320(Tb06.3A7.1060) Tb927.6.1340(Tb06.3A7.1090) Tb927.6.1360(Tb06.3A7.1130) Tb927.6.1380(Tb06.3A7.1180) Tb927.6.1400(Tb06.3A7.1230) Tb927.7.280(Tb07.8P12.370) Tb927.7.3420(Tb07.28B13.650) Tb927.7.3430(Tb07.28B13.640) Tb927.8.2000(Tb08.26N11.470) Tb927.8.2090(Tb08.26N11.610) Tb927.8.5230(Tb08.5H5.440) Tb927.8.690(Tb08.12O16.260) Tb927.8.6910(Tb08.30K1.840)
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
GLA: 
RAH: 
XFA: 
XFT: 
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XCC: 
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XAC: 
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XAO: 
XOO: 
XOO3340(PpiB)
XOM: 
XOO2322(XOO2322) XOO3152(XOO3152)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XSA: 
XTN: 
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
PSU: 
PSD: 
FAU: 
VCH: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VPA: 
VPB: 
VHA: 
VEX: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VAN: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PBPRA2395(XAC1550)
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPU: 
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFW: 
PFF: 
PPZ: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSH: 
PSTT: 
PBA: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_2620(fkbp1a)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PSEM: 
PSOS: 
AVN: 
ACX: 
ACB: 
ABY: 
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ACD: 
ACI: 
AEI: 
ACW: 
MCT: 
SON: 
SO_0453(fklB) SO_1390(fklB) SO_1492
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
CPS: 
PHA: 
PAT: 
PSM: 
AMC: 
ALT: 
GAG: 
GNI: 
PIN: 
FBL: 
CJA: 
MCA: 
CYQ: 
TKM: 
AHA: 
ASA: 
OCE: 
RMA: 
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMC0004(fbp)
NMN: 
NMT: 
NMV_0026(fkbP)
NMI: 
NMO_1979(fbp3)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_0017(fkbP)
NMZ: 
NMX: 
NLA: 
CVI: 
LHK: 
PSE: 
NH8B_0888(fkpA)
REH: 
H16_A2685(h16_A2685)
BPM: 
BVI: 
BUR: 
BAM: 
BXE: 
PUT: 
MMS: 
mma_2374(ppiC)
TBD: 
SLT: 
GCA: 
DAR: 
AZO: 
azo0546(nifM)
HPY: 
HPA: 
WSU: 
TDN: 
SKU: 
CFF: 
ABU: 
ANT: 
SDL: 
NSA: 
SUN: 
GSU: 
GSK: 
GME: 
GUR: 
GBM: 
GEO: 
GEM: 
GAO: 
PCA: 
DVU: 
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DSA: 
DHY: 
DPS: 
DAK: 
DAT: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
MXA: 
SUR: 
SCL: 
HOH: 
DAO: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
BBA: 
Bd0258(prsA)
BMX: 
RPR: 
RTY: 
RT0565(prsA)
RBE: 
RBE_0898(prsA)
RCO: 
RC0880(prsA)
RFE: 
RF_0942(prsA)
MLO: 
MES: 
PLA: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMG: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BBta_2200(fbp) BBta_4367(ppiB) BBta_4368(ppiA)
BRS: 
S23_34640(ppiB)
AOL: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BQU: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
RVA: 
PHL: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
PZU: 
BSB: 
AEX: 
SIL: 
SIT: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
RDE: 
PDE: 
DSH: 
KVU: 
EIO_1174(ppiB)
MMR: 
HNE: 
HBA: 
ZMO: 
ZMN: 
NAR: 
SAL: 
SWI: 
SJP: 
ELI: 
GOX: 
GBE: 
ACR: 
GDI: 
GDJ: 
RRU: 
RCE: 
MAG: 
AZL: 
PBR: 
PGV: 
PUB: 
APB: 
BCE: 
BC2862(prsA)
BTK: 
BCL: 
ABC1527(prsA)
OIH: 
SPJ: 
LPL: 
lp_3193(prtM2)
LPJ: 
JDM1_2555(prtM2)
CTH: 
STH: 
AYW: 
MAV: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MMI: 
MRH: 
MCB: 
MNE: 
MYV: 
ASD: 
CGL: 
NCgl0796(Cgl0830)
CGT: 
CEF: 
CDI: 
CJK: 
jk0427(fkb)
CUR: 
CKP: 
CPU: 
NFA: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
RHA: 
RER: 
REY: 
ROP: 
ROA: 
REQ: 
RPY: 
GBR: 
TPR: 
SCO: 
SCO1638(fkbP) SCO1639(SCI41.22c) SCO5939(SC7H1.09) SCO7510(cypH)
SMA: 
SGR: 
SGB: 
SCB: 
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCAT_5179(fkbP)
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SBI_08488(fkbP)
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
TUE45_02064(fkbP_1)
STRF: 
SLE: 
sle_54790(sle_54790)
SRN: 
A4G23_00871(fkbP_1)
TWH: 
TWS: 
LXX: 
Lxx08960(fkb) Lxx12160(fkpA)
CMI: 
CMS: 
MTS: 
ART: 
AAU: 
ACH: 
AAI: 
RSA: 
KRH: 
MLU: 
RMU: 
BCV: 
BFA: 
DVA: 
JDE: 
KSE: 
XCE: 
IVA: 
SKE: 
CFL: 
ICA: 
PAC: 
PAK: 
PAV: 
PAX: 
PAZ: 
PAW: 
PAD: 
PCN: 
PACC: 
PACH: 
PACN: 
CACN: 
PRA: 
PFR: 
PFRE: 
PRL: 
PBO: 
AACI: 
MPH: 
MLP_17570(fkbB) MLP_32840(fkbP)
NCA: 
KFL: 
TFU: 
NDA: 
TCU: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FRAAL2879(ppiC)
ACE: 
NML: 
GOB: 
KRA: 
SEN: 
AMD: 
AMN: 
AMM: 
AMZ: 
PDX: 
AMI: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
CAI: 
SNA: 
AHE: 
MCU: 
BLO: 
BL0354(fkbP1) BL1016(fkbP)
BLJ: 
BLD_0769(fkpA1) BLD_1120(fkpA2)
BLN: 
BLON: 
BLF: 
BLL: 
BLB: 
BBMN68_1115(fkpA2) BBMN68_765(fkpA1)
BLM: 
BLK: 
BLG: 
BLZ: 
BLX: 
BAD: 
BAD_0651(fkbP) BAD_1424(fkbP1)
BADL: 
BADO: 
BLA: 
BLA_0627(fkbP) BLA_1036(fkbP)
BLC: 
BLT: 
BBB: 
BBC: 
BNM: 
BLV: 
BLW: 
BLS: 
BANI: 
BANL: 
BNI: 
BANM: 
BDE: 
BDP_0876(fkbP) BDP_1940(fkbP)
BDN: 
BBI: 
BBIF_0246(fkbP1) BBIF_0748(fkbP2)
BBP: 
BBPR_0223(fkbP) BBPR_0717(fkbP)
BBV: 
BBRU: 
Bbr_0731(fkbP)
BBRE: 
BBRV: 
BBRJ: 
BBRC: 
BBRN: 
BBRS: 
BS27_0739(fkbP)
BBRD: 
BTP: 
BKA: 
BKS: 
BPSP: 
BANG: 
BCAT: 
BPSC: 
GVA: 
TBI: 
CWO: 
AFO: 
SYN: 
SYW: 
SYC: 
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYB: 
TEL: 
PMA: 
Pro_0025(ppiB)
PMM: 
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
AMR: 
MAR: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
GVI: 
ANA: 
NPU: 
AVA: 
NAZ: 
DET: 
DEG: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
DRA: 
DGE: 
TRA: 
MRB: 
MSV: 
OPR: 
CTR: 
CT_541(mip)
CTD: 
CTF: 
CTRD: 
CTRO: 
CTRT: 
CTA: 
CTY: 
CRA: 
CTRQ: 
CTRX: 
CTRZ: 
CTRP: 
CTLJ: 
CTLX: 
CTLL: 
CTB: 
CTL0803(mip)
CTRR: 
CTLF: 
CTLI: 
CTL: 
CTRU: 
CTRL: 
CTRV: 
CTRM: 
CTLA: 
CTLM: 
CTLS: 
CTLZ: 
CTLC: 
CTLN: 
CTLB: 
CTLQ: 
CTO: 
CTRN: 
CTJ: 
CTZ: 
CTG: 
CTK: 
CSW: 
CES: 
CTRB: 
CTRE: 
CTRS: 
CTEC: 
CFS: 
CFW: 
CTFW: 
CTRF: 
CTCH: 
CTN: 
CTQ: 
CTV: 
CTW: 
CTRG: 
CTRI: 
CTRA: 
CTRH: 
CTRJ: 
CTRK: 
CTJT: 
CTCF: 
CTFS: 
CTHF: 
CTCJ: 
CTHJ: 
CTMJ: 
CTTJ: 
CTJS: 
CTRC: 
CTRW: 
CTRY: 
CTCT: 
CMU: 
TC_0828(mip)
CPN: 
CPn0661(mip)
CPA: 
CPJ: 
mip(mip)
CPT: 
CLP: 
CPM: 
CPEC: 
CPEO: 
CPER: 
CHP: 
CHB: 
CHS: 
CHI: 
CHT: 
CHC: 
CHR: 
CPSC: 
CPSN: 
CPSB: 
CPSG: 
CPSM: 
CPSI: 
CPSV: 
CPSW: 
CPST: 
CPSD: 
CPSA: 
CAV: 
CCA: 
CAB: 
CAB080(mip)
CABO: 
CFE: 
CF0926(mip)
CGZ: 
PCU: 
pc0383(mip) pc1133(ppiB)
PUV: 
PUV_25270(mip-D) PUV_26250(mip-E)
WCH: 
wcw_1529(mip3)
SNG: 
OTE: 
CAA: 
MIN: 
Minf_0398(fkpA)
RBA: 
PLM: 
IPA: 
TPA: 
TDE: 
LIL: 
LA_2550(fkpA)
LIC: 
LBJ: 
LBL: 
LBI: 
LBF: 
BHY: 
ABA: 
ACM: 
TSA: 
SUS: 
CTM: 
FNU: 
TAI: 
ACO: 
FSU: 
BTH: 
BFR: 
BFS: 
BVU: 
PGI: 
PDI: 
SRU: 
SRM: 
SRM_02434(fklB)
RMR: 
CPI: 
CMR: 
CHU: 
LBY: 
RSI: 
GFO: 
FJO: 
MRS: 
CTE: 
CPC: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
AAE: 
DIN: 
DAP: 
TID: 
TOP: 
MMP: 
MMZ: 
MAE: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MMH: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MPI: 
MBN: 
MPL: 
MPD: 
RCI: 
LRC434(ppi-2) RRC200(ppi-3) RRC331(ppi-4)
MST: 
MSI: 
NOU: 
TAC: 
TVO: 
TVG0566451(TVG0566451)
PTO: 
PHO: 
PH1399(PH1399)
PFU: 
TKO: 
APE: 
SMR: 
SHC: 
IHO: 
DKA: 
DFD: 
DMU: 
TAG: 
IAG: 
THG: 
HBU: 
PFM: 
SSO: 
STO: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
MSE: 
AHO: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
TNE: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1924(slyD)
VDI: 
TPE: 
ASC: 
FFO: 
NMR: 
NEQ: 
KCR: 
 » show all
TaxonomyKoalaUniProt
Reference
PMID:9407005
  Authors
Page AP
  Title
Cyclophilin and protein disulfide isomerase genes are co-transcribed in a functionally related manner in Caenorhabditis elegans.
  Journal
DNA Cell Biol 16:1335-43 (1997)
DOI:10.1089/dna.1997.16.1335
Reference
PMID:1707759
  Authors
Stamnes MA, Shieh BH, Chuman L, Harris GL, Zuker CS
  Title
The cyclophilin homolog ninaA is a tissue-specific integral membrane protein required for the proper synthesis of a subset of Drosophila rhodopsins.
  Journal
Cell 65:219-27 (1991)
DOI:10.1016/0092-8674(91)90156-S
Reference
  Authors
Jordens J, Janssens V, Longin S, Stevens I, Martens E, Bultynck G, Engelborghs Y, Lescrinier E, Waelkens E, Goris J, Van Hoof C
  Title
The protein phosphatase 2A phosphatase activator is a novel peptidyl-prolyl cis/trans-isomerase.
  Journal
J Biol Chem 281:6349-57 (2006)
DOI:10.1074/jbc.M507760200

DBGET integrated database retrieval system