KEGG   ORTHOLOGY: K13100Help
Entry
K13100                      KO                                     

Name
CWC22
Definition
pre-mRNA-splicing factor CWC22
Brite
Spliceosome [BR:ko03041]
 Complex B
  U4/U6.U5 tri-snRNP components
   U4/U6.U5 tri-snRNP related factors
    K13100  CWC22; pre-mRNA-splicing factor CWC22
 Complex C
  U4/U6.U5 tri-snRNP components
   U4/U6.U5 tri-SnRNP related factors
    K13100  CWC22; pre-mRNA-splicing factor CWC22
BRITE hierarchy
Genes
HSA: 
57703(CWC22)
PTR: 
459790(CWC22)
PPS: 
100975886(CWC22)
GGO: 
101128417(CWC22)
PON: 
100172707(CWC22)
NLE: 
100601086(CWC22)
MCC: 
704087(CWC22)
MCF: 
102124451(CWC22)
CSAB: 
103217438(CWC22)
RRO: 
104677782(CWC22)
RBB: 
108527111(CWC22)
CJC: 
SBQ: 
101030053(CWC22)
MMU: 
80744(Cwc22)
RNO: 
362153(Cwc22)
CGE: 
100768134(Cwc22)
NGI: 
103732572(Cwc22)
HGL: 
101707573(Cwc22)
CCAN: 
109694170(Cwc22)
OCU: 
100344059(CWC22)
TUP: 
102496269(CWC22)
CFA: 
488427(CWC22)
AML: 
100481289(CWC22)
UMR: 
103659628(CWC22)
ORO: 
101366686(CWC22)
FCA: 
101080816(CWC22)
PTG: 
102954831(CWC22)
AJU: 
106988403(CWC22)
BTA: 
781016(CWC22)
BOM: 
102273191(CWC22)
BIU: 
109565918(CWC22)
PHD: 
CHX: 
102170739(CWC22)
OAS: 
101121571(CWC22)
SSC: 
100520592(CWC22)
CFR: 
102520834(CWC22)
CDK: 
105098723(CWC22)
BACU: 
103011404(CWC22)
LVE: 
103075852(CWC22)
ECB: 
100053942(CWC22)
EPZ: 
103555182(CWC22)
EAI: 
106826624(CWC22)
MYB: 
102254723(CWC22)
MYD: 
102775425(CWC22)
HAI: 
109373975(CWC22)
RSS: 
PALE: 
102896377(CWC22)
LAV: 
100676012(CWC22)
TMU: 
MDO: 
100027201(CWC22)
SHR: 
100922627(CWC22)
OAA: 
100085137(CWC22)
GGA: 
424123(CWC22)
MGP: 
100545638(CWC22)
CJO: 
107316635(CWC22)
APLA: 
ACYG: 
106030043(CWC22)
TGU: 
100228412(CWC22)
GFR: 
102037974(CWC22)
FAB: 
101819752(CWC22)
PHI: 
102111066(CWC22)
PMAJ: 
107207668(CWC22)
CCW: 
104693828(CWC22)
FPG: 
101922422(CWC22)
FCH: 
102056112(CWC22)
CLV: 
EGZ: 
104132698(CWC22)
AAM: 
106499297(CWC22)
ASN: 
102384609(CWC22)
AMJ: 
102576058(CWC22)
PSS: 
102449044(CWC22)
CMY: 
102945075(CWC22)
CPIC: 
101936814(CWC22)
ACS: 
100565996(cwc22)
PVT: 
110084621(CWC22)
PBI: 
103058539(CWC22)
GJA: 
107117948(CWC22)
XLA: 
734468(cwc22.S)
XTR: 
100490867(cwc22)
NPR: 
108790724(CWC22)
DRE: 
566033(cwc22)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108266518(cwc22)
AMEX: 
103023357(cwc22)
TRU: 
101068673(cwc22)
TNG: 
LCO: 
104923595(cwc22)
NCC: 
MZE: 
101467247(cwc22)
OLA: 
101156927(cwc22)
XMA: 
PRET: 
103478838(cwc22)
NFU: 
107389692(cwc22)
CSEM: 
103391823(cwc22)
LCF: 
108901257(cwc22)
HCQ: 
109517027(cwc22)
BPEC: 
110156244(cwc22)
SASA: 
ELS: 
105016348(cwc22)
SFM: 
LCM: 
102363590(CWC22)
CMK: 
103176502(cwc22)
BFO: 
CIN: 
100187293(cwc22)
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD21833(Dsim_GD21833)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_F33A8.1(let-858)
CBR: 
CBG02984(Cbr-let-858)
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj2g3v1337470.1(Lj2g3v1337470.1) Lj2g3v2351520.1(Lj2g3v2351520.1) Lj6g3v0927360.1(Lj6g3v0927360.1) Lj6g3v0938260.1(Lj6g3v0938260.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0016s12870g(POPTRDRAFT_577016)
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os11t0151600-01(Os11g0151600) Os12t0256300-01(Os12g0256300) Os12t0273980-00(Os12g0273980)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109738241(LOC109738241) 109743197(LOC109743197) 109769317(LOC109769317)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YGR278W(CWC22)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0E04130(NCAS0E04130)
NDI: 
NDAI_0B00610(NDAI0B00610)
TPF: 
TPHA_0A05570(TPHA0A05570)
TBL: 
TBLA_0C07040(TBLA0C07040)
TDL: 
TDEL_0G00390(TDEL0G00390)
KAF: 
KAFR_0C06460(KAFR0C06460)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT81623(NEUTE1DRAFT_81623)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
ANG: 
ANI_1_2524014(An01g05190)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PAAG_12074(PAAG_05631)
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT34150(AGABI1DRAFT_34150)
ABV: 
AGABI2DRAFT63634(AGABI2DRAFT_63634)
CPUT: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
EHI: 
EHI_093720(3.t00048)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
PFA: 
PFD: 
PFH: 
PYO: 
PCB: 
PCHAS_145510(PC001390.02.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_IV006530(23.m06494)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.011939.t1(symbB.v1.2.011939.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
AURANDRAFT_987(Auran_987)
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
TVA: 
 » show all
TaxonomyKoalaUniProt
Reference
PMID:9136012
  Authors
Kelly WG, Xu S, Montgomery MK, Fire A
  Title
Distinct requirements for somatic and germline expression of a generally expressed Caernorhabditis elegans gene.
  Journal
Genetics 146:227-38 (1997)
  Sequence
Reference
  Authors
Alexandrov A, Colognori D, Shu MD, Steitz JA
  Title
Human spliceosomal protein CWC22 plays a role in coupling splicing to exon junction complex deposition and nonsense-mediated decay.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 109:21313-8 (2012)
DOI:10.1073/pnas.1219725110
  Sequence
[hsa:57703]

DBGET integrated database retrieval system