KEGG   ENZYME: 6.3.1.14Help
Entry
EC 6.3.1.14                 Enzyme                                 

Name
diphthine---ammonia ligase;
diphthamide synthase;
diphthamide synthetase;
DPH6 (gene name);
ATPBD4 (gene name);
diphthine:ammonia ligase (AMP-forming)
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Acid-D-ammonia (or amine) ligases (amide synthases)
BRITE hierarchy
Sysname
diphthine-[translation elongation factor 2]:ammonia ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + diphthine-[translation elongation factor 2] + NH3 = AMP + diphosphate + diphthamide-[translation elongation factor 2] [RN:R03613]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
diphthine-[translation elongation factor 2] [CPD:C01573];
NH3 [CPD:C00014]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
diphthamide-[translation elongation factor 2]
Comment
This amidase catalyses the last step in the conversion of an L-histidine residue in the translation elongation factor EF2 to diphthamide. This factor is found in all archaea and eukaryota, but not in eubacteria, and is the target of bacterial toxins such as the diphtheria toxin and the Pseudomonas exotoxin A (see EC 2.4.2.36, NAD+---diphthamide ADP-ribosyltransferase). The substrate of the enzyme, diphthine, is produced by EC 2.1.1.98, diphthine synthase.
History
EC 6.3.1.14 created 1990 as EC 6.3.2.22, transferred 2010 to EC 6.3.1.14, modified 2013
Orthology
K06927  diphthine-ammonia ligase
Genes
HSA: 89978(DPH6)
PTR: 735941(DPH6)
PPS: 100988692(DPH6)
GGO: 101153919(DPH6)
PON: 100445767(DPH6)
NLE: 100606699(DPH6)
MCC: 701401(DPH6)
MCF: 102141727(DPH6)
CSAB: 103245888(DPH6)
RRO: 104665652(DPH6)
RBB: 108543693(DPH6)
CJC: 100394882(DPH6)
SBQ: 101036126(DPH6)
MMU: 66632(Dph6)
MCAL: 110290024(Dph6)
MPAH: 110319199(Dph6)
RNO: 362191(Dph6)
MUN: 110541415
CGE: 100765802(Dph6)
HGL: 101724973(Dph6)
CCAN: 109686902
OCU: 100339838(DPH6)
TUP: 102488589(DPH6)
CFA: 487480(DPH6)
VVP: 112919924(DPH6)
AML: 100464985(DPH6)
UMR: 103673486
UAH: 113242065(DPH6)
ORO: 101384735(DPH6)
FCA: 101094855(DPH6)
PTG: 102962514(DPH6)
AJU: 106969797(DPH6)
BTA: 767944(DPH6)
BOM: 102266159(DPH6)
BIU: 109564906(DPH6)
BBUB: 102400200(DPH6)
PHD: 102321841(DPH6)
CHX: 102168266(DPH6)
OAS: 101103817(DPH6)
SSC: 102166599(DPH6)
CFR: 102510894 102515310(DPH6)
CDK: 105089991(DPH6)
LVE: 103073700(DPH6)
OOR: 101286626(DPH6)
DLE: 111181579(DPH6)
ECB: 100071713(DPH6)
EPZ: 103549169
EAI: 106835154(DPH6)
MYB: 102242552(DPH6)
MYD: 102762328(DPH6)
MNA: 107543010(DPH6)
HAI: 109386232(DPH6) 109386235
RSS: 109444273(DPH6)
DRO: 112311983(DPH6)
PALE: 102879441(DPH6)
LAV: 100665153(DPH6)
TMU: 101341843
MDO: 100031655(DPH6)
PCW: 110213387(DPH6)
GGA: 423294(DPH6)
MGP: 100545423
CJO: 107314989(DPH6)
APLA: 101791384(DPH6)
ACYG: 106031715(DPH6)
TGU: 100228635(DPH6)
LSR: 110475282(DPH6)
SCAN: 103826577(DPH6)
GFR: 102038484(DPH6)
FAB: 101807633(DPH6)
PHI: 102100472(DPH6)
PMAJ: 107205831(DPH6)
CCAE: 111930341(DPH6)
CCW: 104684337(DPH6)
ETL: 114055308(DPH6)
FPG: 101914569(DPH6)
FCH: 102050705(DPH6)
CLV: 102092941(DPH6)
EGZ: 104126473(DPH6)
NNI: 104015898(DPH6)
ACUN: 113480775(DPH6)
AAM: 106482814(DPH6)
ASN: 102371902(DPH6)
AMJ: 102576788(DPH6)
CMY: 102940116(DPH6)
CPIC: 101943027(DPH6)
ACS: 100562724(dph6)
PVT: 110076865(DPH6)
PBI: 103051724(DPH6)
PMUR: 107285394(DPH6)
GJA: 107111519(DPH6)
XLA: 444081(dph6.L)
XTR: 100497052(dph6)
NPR: 108799324(DPH6)
DRE: 503603(dph6)
SANH: 107665515(dph6)
SGH: 107554776(dph6)
CCAR: 109054609
IPU: 108269848(dph6)
PHYP: 113538748(dph6)
AMEX: 103047424(dph6)
EEE: 113572703 113591790(dph6)
TRU: 101077017(dph6)
LCO: 104922411(dph6)
NCC: 104942349(dph6)
MZE: 101482267(dph6)
OLA: 105356906(dph6)
XMA: 102222678(dph6)
XCO: 114134749(dph6)
PRET: 103458761(dph6)
NFU: 107392174(dph6)
KMR: 108232843(dph6)
CSEM: 103379697(dph6)
LCF: 108875040(dph6)
SDU: 111225729(dph6)
HCQ: 109517449(dph6)
BPEC: 110161158(dph6) 110173883
MALB: 109968060(dph6)
SASA: 106601537(dph6)
OTW: 112261621(dph6)
SALP: 111968581(dph6)
ELS: 105015517(dph6)
SFM: 108919340(dph6)
PKI: 111843588(dph6)
LCM: 102351051(DPH6) 102364355
CMK: 103175186(dph6) 103175187
CIN: 100180152
SPU: 576024
APLC: 110986338
SKO: 100368513
DME: Dmel_CG1578(CG1578)
DER: 6551260
DPE: 6598352
DSI: Dsimw501_GD15968(Dsim_GD15968)
DWI: 6652914
DAZ: 108619156
DNV: 108656815
DHE: 111605301
MDE: 101887741
AAG: 5571896
AME: 411591
BIM: 100744165
BTER: 100646351
SOC: 105201757
MPHA: 105828132
AEC: 105151494
ACEP: 105625480
PBAR: 105425226
HST: 105187241
DQU: 106741259
CFO: 105252780
LHU: 105678440
PGC: 109857928
OBO: 105287527
PCF: 106790755
NVI: 100116698
MDL: 103578395
TCA: 663632
DPA: 109540798
NVL: 108567777
BMOR: 101741069
PRAP: 110992933
HAW: 110379789
TNL: 113496068
PXY: 105381769
API: 100162183
AGS: 114129070
CLEC: 106661200
ZNE: 110828110
FCD: 110843893
TUT: 107360450
CEL: CELE_E01A2.5(E01A2.5)
CBR: CBG12063
BMY: Bm1_48450
PCAN: 112571353
CRG: 105333362
MYI: 110459198
OBI: 106869672
LAK: 106171049
SHX: MS3_05933
EGL: EGR_02475
ADF: 107332439
PDAM: 113686951
SPIS: 111336499
HMG: 100205848
AQU: 100639417
ATH: AT3G04480
CRB: 17893221
THJ: 104827285
CPAP: 110825988
CIT: 102624743
TCC: 18600065
GRA: 105804621
GAB: 108474237
GMX: 100807009
VRA: 106753982
VAR: 108329395
CCAJ: 109796664
CAM: 101493811
LJA: Lj1g3v3976130.1(Lj1g3v3976130.1) Lj1g3v3977140.1(Lj1g3v3977140.1)
ADU: 107494379
LANG: 109331641
PPER: 18775339
PMUM: 103318703
PAVI: 110754347
MDM: 103434213
PXB: 103935688
ZJU: 107412319
CSV: 101206966
CMO: 103485878
MCHA: 111018223
CMAX: 111465391
CMOS: 111444237
CPEP: 111799056
RCU: 8258634
JCU: 105647750
MESC: 110621217
VVI: 100244247
SLY: 101245449
SPEN: 107018291
SOT: 102584229
CANN: 107870276
NSY: 104218637
NTO: 104105323
NAU: 109238642
INI: 109187093
SIND: 105163797
HAN: 110904437
LSV: 111916346
CCAV: 112508050
DCR: 108204789
BVG: 104903997
SOE: 110786502
NNU: 104602820
OSA: 9270287
DOSA: Os02t0810450-01(Os02g0810450)
OBR: 102713720
BDI: 100838496
ATS: 109758520(LOC109758520)
SBI: 110434488
ZMA: 103627881
SITA: 101785566
PDA: 103721763
EGU: 105055708
MUS: 103999817
DCT: 110095883
PEQ: 110031426
AOF: 109827995
ATR: 18447174
PPP: 112288731
APRO: F751_6486
SCE: YLR143W(DPH6)
ERC: Ecym_4223
NDI: NDAI_0G02460(NDAI0G02460)
TPF: TPHA_0C00650(TPHA0C00650)
TBL: TBLA_0A04110(TBLA0A04110)
TDL: TDEL_0F04730(TDEL0F04730)
KAF: KAFR_0H02150(KAFR0H02150)
CAL: CAALFM_C203830WA(CaO19.839)
SLB: AWJ20_1830(DPH6)
NCR: NCU02670
NTE: NEUTE1DRAFT73167(NEUTE1DRAFT_73167)
MGR: MGG_00500
SSCK: SPSK_02236
MAW: MAC_01007
MAJ: MAA_05725
MBE: MBM_08301
ANG: ANI_1_1794184(An04g03970)
ABE: ARB_00365
TVE: TRV_04205
PTE: PTT_06876
SPO: SPBC577.12(mug71)
CNE: CNJ02960
CNB: CNBJ0560
ABP: AGABI1DRAFT38553(AGABI1DRAFT_38553)
ABV: AGABI2DRAFT67613(AGABI2DRAFT_67613)
DFA: DFA_01168
PCB: PCHAS_143940(PC000462.04.0)
TAN: TA13205
TPV: TP02_0444
CPV: cgd4_610
SMIN: v1.2.008547.t1(symbB.v1.2.008547.t1)
SPAR: SPRG_14835
TCR: 503917.14
MJA: MJ_0570
MMP: MMP0343
MMD: GYY_01760
MAE: Maeo_1253
MVO: Mvol_1678
MTH: MTH_432
METC: MTCT_0372
METE: tca_00397
MST: Msp_0563
MSI: Msm_0142
MRU: mru_1231
MEB: Abm4_0818
MMIL: sm9_0907
MEYE: TL18_05745
MOL: YLM1_0669
METH: MBMB1_1181
MFC: BRM9_1386
MCUB: MCBB_1084
MFV: Mfer_0659
MKA: MK0644
AFU: AF_1666
FPL: Ferp_1978
GAC: GACE_1487
GAH: GAH_01683
FAI: FAD_1184
CDIV: CPM_0882
MARC: AR505_1512
ABI: Aboo_1093
PHO: PH1257(PH1257)
PAB: PAB0759
PFU: PF0828
PFI: PFC_03325
PYN: PNA2_1836
PYS: Py04_1196
TKO: TK2280
TON: TON_1247
TGA: TGAM_1854
TSI: TSIB_1787
THE: GQS_09435
THA: TAM4_39
THM: CL1_1476
TLT: OCC_09299
THS: TES1_1180
TNU: BD01_1627
TEU: TEU_00195
PPAC: PAP_02520
MAC: MA_1374
MBAK: MSBR3_0267
MMA: MM_2359
MMAC: MSMAC_2105
METM: MSMTP_2170
MTHE: MSTHC_2426
MTHR: MSTHT_0845
MHOR: MSHOH_2962
MBU: Mbur_0466
MMET: MCMEM_0897
MMH: Mmah_0924
MPY: Mpsy_0422
MTP: Mthe_1352
MCJ: MCON_2598
MHI: Mhar_1290
MHU: Mhun_1584
MLA: Mlab_0933
MEMA: MMAB1_2595
MPI: Mpet_1270
MBN: Mboo_0992
MPL: Mpal_1086
MPD: MCP_2153
MEZ: Mtc_2164
RCI: RRC12
HAL: VNG_0391C
HSL: OE_1579R(dph6)
HHB: Hhub_1552(dph6)
HALH: HTSR_1390
HHSR: HSR6_1462
HMA: rrnAC0632
HHI: HAH_1290
NPH: NP_0382A(dph6)
NMO: Nmlp_1424(dph6)
HUT: Huta_2709
HTI: HTIA_2451
HMU: Hmuk_2825
HWA: HQ_1669A(dph6)
HWC: Hqrw_1786(dph6)
HVO: HVO_1077(dph6)
HME: HFX_1082
HLA: Hlac_0801
HTU: Htur_1353
NMG: Nmag_2610(dph6)
NAT: NJ7G_4097
SALI: L593_03460
APE: APE_0421
ACJ: ACAM_0304
SMR: Smar_1167
IHO: Igni_0787
IIS: EYM_00155
DKA: DKAM_0999
HBU: Hbut_1070
STO: STK_20480
SSO: SSO0678
SOL: Ssol_1736
SSOA: SULA_1762
SSOL: SULB_1763
SSOF: SULC_1761
SAI: Saci_0103
SID: M164_1457
SII: LD85_1667
SIH: SiH_1418
SIR: SiRe_1336
SIC: SiL_1338
MSE: Msed_2025
MCN: Mcup_0263
AHO: Ahos_0557
PAI: PAE2672
PIS: Pisl_1875
PCL: Pcal_0164
PAS: Pars_1010
PYR: P186_2602
POG: Pogu_1310
TNE: Tneu_1245
CMA: Cmaq_1530
TUZ: TUZN_1236
TTN: TTX_0088
VDI: Vdis_1754
VMO: VMUT_0201
TPE: Tpen_1107
ASC: ASAC_0411
ACIA: SE86_02920
NMR: Nmar_0530
NCT: NMSP_1144
NEV: NTE_00775
NCV: NCAV_1332
NBV: T478_0392
NDV: NDEV_0520
NAA: Nps_03125
MARH: Mia14_0811
BARB: AOA66_1229
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Moehring, T.J. and Moehring, J.M.
  Title
Mutant cultured cells used to study the synthesis of diphthamide.
  Journal
UCLA Symp Mol Cell Biol New Ser 45:53-63 (1987)
Reference
2  [PMID:3346227]
  Authors
Moehring JM, Moehring TJ.
  Title
The post-translational trimethylation of diphthamide studied in vitro.
  Journal
J Biol Chem 263:3840-4 (1988)
Reference
3  [PMID:23169644]
  Authors
Su X, Lin Z, Chen W, Jiang H, Zhang S, Lin H
  Title
Chemogenomic approach identified yeast YLR143W as diphthamide synthetase.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 109:19983-7 (2012)
DOI:10.1073/pnas.1214346109
  Sequence
[sce:YLR143W]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 6.3.1.14
IUBMB Enzyme Nomenclature: 6.3.1.14
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 6.3.1.14
BRENDA, the Enzyme Database: 6.3.1.14
CAS: 114514-33-9

DBGET integrated database retrieval system