KEGG image  Enveloped Virus Entry

[ Brite table menu ]

Entry proteins

Type Genus Virus Taxid gn Gene
product
KO Attachment KO Fusion KO
dsDNA-RT Orthohepadnavirus HBV 10407 T40004 S K23128
ssRNA-RT Deltaretrovirus HTLV-1 11908 T40003 env, gp62 K19259 gp46 K24862 gp21 K24863
HTLV-2 11909 env, gp62 K19259 gp46 K24862 gp21 K24863
Lentivirus HIV-1 11676 T40001 env, gp160 K19287 gp120 K24266 gp41 K24801
HIV-2 11709 T40002 env, gp160 K19287 gp120 K24266 gp41 K24801
dsRNA Rotavirus Rotavirus A 28875 T40092 VP7 K24596
Rotavirus C 36427 T40094 VP4 K19249
+ssRNA Betacoronavirus SARS-CoV-2 2697049 T40361 S K24152 S1 K25001 S2 K25002
SARS-CoV 227984 T40069 S K24152 S1 K25001 S2 K25002
MERS-CoV 1335626 T40090 S K24324 S1 K25001 S2 K25002
Alphacoronavirus HCoV-229E 11137 T40364 S K19254
HCoV-NL63 277944 T40365 S K19254
Flavivirus DENV-1 11053 T40048 POLY K24570 E K25003
DENV-2 11060 T40373 POLY K24570 E K25003
DENV-3 11069 T40374 POLY K24570 E K25003
DENV-4 11070 T40375 POLY K24570 E K25003
JEV 11072 T40052 POLY K24570 E K25003
TBEV 11084 T40061 POLY K24570 E K25003
WNV 11082 T40029 POLY K24570 E K25003
ZIKV 64320 T40049 POLY K24570 E K25003
Hepacivirus HCV-1 41856 T40066 POLY E2 K22272 E1 K24861
Alphavirus CHIKV 37124 T40026 p130 K19288 E2 K25126 E1
VEEV 11036 T40028 p130 K19288 E2 K25126 E1
Rubivirus Rubella virus 11041 T40070 p110 K24860 E2 E1 K25128
-ssRNA Morbillivirus Measles virus 11234 T40033 F K19379
Henipavirus Hendra henipavirus 63330 T40046 G K24957 F K24547
Nipah henipavirus 121791 T40047 G K24957 F K24547
Orthopneumovirus RSV 11250 T40045 G F K19261
Lyssavirus Rabies virus 11292 T40022 G K24589
Ebolavirus ZEBOV 186538 T40012 GP K24534 GP1 GP2
SEBOV 186540 T40014 GP K24534 GP1 GP2
BDBV 565995 T40121 GP K24534 GP1 GP2
Mammarenavirus MACV 11628 T40006 GPC K24321 GP1 K25122 GP2
GTOV 45219 T40007 GPC K24321 GP1 K25122 GP2
JUNV 2169991 T40005 GPC K24321 GP1 K25122 GP2
SABV 2169992 T40008 GPC K24321 GP1 K25122 GP2
LASV 11620 T40010 GPC K24320 GP1 K25125 GP2
LCMV 11623 T40091 GPC K24320 GP1 K25125 GP2
LUJV 649188 T40333 GPC K24320 GP1 GP2
dsDNA Seimplexvirus HSV 10298 T40073 gD K19264
HSV 10298 T40073 gB K19255
HSV 10298 T40073 gH,gL K19434, K19435
HSV2 10310 T40074 gD K19264
EBV 10376 T40079 gp350 K19450
EBV 10376 T40079 gp42 K19453
RSV 11250 T40045 F K19261
RSV 11250 T40045 F K19261
RABV 11292 T40022 G K24589
B virus 10325 T40077 gD K19264
VZV 10335 T40078 gE K24958
HHV-6A 32603 gH+gL+gQ K24959+K24960+K24961
HHV-6B 32604 T40075 gH+gL+gQ K24959+K24960+K24961
KSHV 37296 T40081 gB K19255
HPV6b 10600 T40097 L1 K19260
HPV18 337042 T40088 L1 K19260
Human poliovirus 1 12080 T40344 VP1+VP2+VP3

Entry protein-receptor interactions

Type Genus Virus Entry
protein
Virus KO Receptor PMID
dsDNA-RT Orthohepadnavirus HBV S K23128 HSPG2, SLC10A1 26776362 26239691
ssRNA-RT Deltaretrovirus HTLV-1 gp46 K24862 SLC2A1, NRP1 21994754
HTLV-2 gp46 14622599 16809290
Lentivirus HIV-1 gp120 K24266 CD4, CCR5, CXCR4 23806647 12960231
HIV-2 gp120 12029140
dsRNA Rotavirus Rotavirus A VP7 K24596 (ITGAX+ITGB2), (ITGA4+ITGB1), (ITGAV+ITGB3) 15165605 9144247 11114176
Rotavirus C VP4 K19249 (ITGA2+ITGB1), (ITGA4+ITGB1), HSPA8 15165605 9144247 10590110 12805424
+ssRNA Betacoronavirus SARS-CoV-2 S K24152 ACE2 32142651
SARS-CoV S K24152 ACE2 14647384
MERS-CoV S K24324 DPP4 23486063
Alphacoronavirus HCoV-229E S K19254 ANPEP 12551991 1350662
HCoV-NL63 S K19254 ACE2 15897467
Enterovirus Human poliovirus 1 VP1+VP2+VP3 K25127 PVR 25631086
Flavivirus DENV 1-4 E K25003 CD209, MRC1 22500135 18266465
DENV-2 E K25003 (HSPA1+HSP90AB1), HSPA5 15795242 22500135 15098107
DENV 1-3 E K25003 RPSA 15790424 22500135
JEV E K25003 HSPA1, PLVAP 19068261 30082709
TBEV E K25003 RPSA, (ITGAV+ITGB3) 19961413 25319621
WNV E K25003 RPSA, (ITGAV+ITGB3) 18061925 20618137
ZIKV E K25003 HAVCR1 32641828
Hepacivirus HCV E2 K22272 SCARB1, CD81, CLDN1, OCLN 24520529 23836234 29971069
Alphavirus CHIKV E2 K25126 MXRA8 29769725
VEEV E2 K25126 RPSA 19961413
Rubivirus Rubella virus E1 K25128 MOG 21880773
-ssRNA Morbillivirus Measles virus H K19378 CD46, SLAMF1, NECTIN4 22049305 16690907 21901103
F+H K19379+K19378 CD209 22049305 16690907
N K19380 FCGR2B 16690907 22049305
Henipavirus Hendra henipavirus G K24957 EFNB2, EFNB3 17376907
Nipah henipavirus G K24957 EFNB2, EFNB3 16007075 16477309
Orthopneumovirus RSV F K19261 IGF1R, NCL 32494007 21841784 27903593
Lyssavirus Rabies virus G K24589 CHRNA1, NCAM1, NGFR 15804965 9696812
Ebolavirus ZEBOV GP K24534 HAVCR1 21536871
ZEBOV, SEBOV, BDBV GP K24534 NPC1 21866101
Mammarenavirus MACV, GTOV, JUNV, SABV GP1 K25122 TFRC 17287727
LASV GP1 K25125 LAMP1 24970085
LCMV GP1 K25125 DAG1 9851928
LUJV GP1 NRP2 30150732
dsDNA Seimplexvirus HSV 1 gB K19255 PILRA 20221426 15056211
gD K19264 TNFRSF14, NECTIN1, NECTIN2, IGF2R 20221426 15056211 7745699
gH K19434 (ITGA5+ITGB3) 23150579
gL K19435 (ITGA5+ITGB3) 23150579
HSV2 gD K19264 TNFRSF14, NECTIN1, NECTIN2, IGF2R 11511370 8898196 9696799 9657005 7745699
B virus gD K19264 NECTIN1 22345445
Varicellovirus VZV gE K24958 IDE 17055432
Cytomegalovirus HCMV gB K22773 EGFR, PDGFRA 12879076 24839861
gH K22777 (ITGAV+ITGB3) 15834425
Roseolovirus HHV-6A gH+gL+gQ K24959+K24960+K24961 CD46 12663806
HHV-6B gH+gL+gQ K24959+K24960+K24961 TNFRSF4 23674671
Lymphocryptovirus EBV gp350 K19450 CR2 28408983 21429244
EBV gp42 K19453 HLA-DR 28408983 21429244
EBV gB K19255 EPHA2 29292383
EBV gH+gL K19451+K19452 EPHA2 29292383
Rhadinovirus KSHV gB K19255 (ITGA3+ITGB1), (ITGAV+ITGB3) 11853674 18045938
Orthopoxvirus VACV A26L K25071 DAG1 17166913, 22983091
Mastadenovirus Human adenovirus 2 L2 K25066 (ITGAV+ITGB3), (ITGAV+ITGB5) 8477447
Alphapapillomavirus HPV6b L1 K19260 (ITGA6+ITGB4) 9032382
HPV18 L1 K19260 (ITGA6+ITGB4) 16781758


[ Virus | BRITE | KEGG2 | KEGG ]
Last updated: June 30, 2021